Hur ser Voestalpine High på huvudtemat Omställbar Industri på Elmia 3D 2024?

Hur ser Voestalpine High på huvudtemat Omställbar Industri på Elmia 3D 2024?
Voestalpine High är ett av de företag som bokat monter på Elmia 3D 2024.

Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

”Vi ser att med hjälp av våra lösningar kring materialval och tillverkningsprocesser som exempelvis additiv tillverkning, har möjlighet att bidra till en högre utnyttjandegrad i tillverkande industri. Med additiv tillverkning eller material med högvärmeledningsförmåga, kan producerande företag inom plastindustrin optimera cykeltider och därmed öka sin variantflexibilitet.” säger Anton Alveflo, Regionchef för Skåne och västra Sverige.