Dustcontrol håller 3D-branschen ren och säker

Dustcontrol håller 3D-branschen ren och säker
3D-tekniken går spikrakt uppåt. Då behövs också specialanpassade lösningar som håller arbetsmiljön ren och fri från farligt restavfall som kan bildas under tillverkningen.
Det var just detta som Dustcontrol skulle belysa och visa på Elmia 3D.

Med hjälp av 3D-teknik vill Dustcontrol underlätta för tillverkningsföretag att skapa en effektiv produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö. Med rätt utrustning kan företag suga ut damm, spån, gas, oljespill eller andra ohälsosamma partiklar redan vid källan.
– Det är viktigt att branschen håller fortsatt högt fokus på säkerhet, hälsa och arbetsmiljö, säger Peter Ufer, försäljningschef Skandinavien på Dustcontrol.

Med hjälp av de senaste framstegen inom additiv tillverkning finns nu lösningar för att ta hand om farliga partiklar och restavfall som bildas.
– Detta bör användas inom 3D-industrin. På mässan skulle vi bland annat visa stoftavskiljare, speciellt framtagna för industrier där det finns explosionsrisk, samt industrier som ställer höga krav på ren tillverkning, som trä-, livsmedels- och elektronikproduktion.

Förutom egen tillverkning av säkerhetsprodukter i 3D, använder företaget även teknologin när exempelvis nya prototyper tas fram.
– 3D-tekniken har verkligen blivit var mans egendom med en fortsatt hög expansionstakt på marknaden. Då är det viktigt att även säkerheten med en ren arbetsmiljö hänger med i samma takt, säger Peter.
– Elmia 3D är ett relativt nytt forum för oss, men det är en mässa som är av stor betydelse. Här hade vi fått möjligheten att visa viktiga säkerhetsprodukter för branschen.