Automatiserad skärvätskehantering lanseras på ELMIA

Automatiserad skärvätskehantering lanseras på ELMIA
Krav på ökad produktivitet driver starkt på utvecklingen av verkstadsmaskiner, tyvärr finns det sällan något större fokus på förbättrad skärvätskehanteringen. Nya FluidWorker 150 erbjuder därför nu en hållbar och ökad lönsamhet genom högre produktivitet och produktkvalitet, längre verktygslivslängd, minskad förbrukning och en bättre arbetsmiljö.

FluidWorker 150 automatiserar justeringen av skärvätskans koncentration och tanknivån i kombination med kemikaliefri bakteriereduktion. Det ger optimala förutsättningar för skärande bearbetning som ökar produktkvalitet och livslängd på verktyg. Det är lönsamt då skärvätskan livslängd ökar och man slipper oplanerade produktionsstopp samt att det går att undvika översvämning eller torrkörning. Operatörens tid kan nu användas fullt ut till direkt produktiva arbetsuppgifter och man undviker den tyvärr ofta felande mänskliga faktorn. För att säkerställa kontinuerlig funktion och minimera underhåll är både givarteknik och UV-ljus självrengörande. Allt oftare kräver slutkunder spårbarhet av processdata och dessutom vill man själv kunna utveckla sina processer därför finns alla mät- och statusdata digitalt tillgängliga, ex vis via Ethernet.

Välkommen och se hur FluidWorker 150 erbjuder en lönsam. hållbar och ökad produktivitet för skärande bearbetning.

Per Vesterberg

per.vesterberg@walleniuswater.com