14 - 17 maj 2024

Skydda din personal från farliga partiklar som uppstår i er arbetsmiljö

Skydda din personal från farliga partiklar som uppstår i er arbetsmiljö
Dagligen går många av oss runt i arbetsmiljöer där det finns olika typer av rök, damm och starka lukter som vi tvingas andas in. Partiklarna i röken, gasen eller dammet följer med in i kroppen vid varje inandning och tar sig olika långt in i kroppen.
En del partiklar fastnar i övre luftvägarna och ger oss problem som tex astma, kommer partiklarna vidare ner i lungorna kommer de också vidare ut i vårt blodomlopp och går därmed vidare ut i vårt nervsystem. Sjukdomarna blir därmed också mer allvarliga och långtidsverkande. Det går dock att förbättra arbetsmiljön på ett effektivt, snabbt och enkelt sätt och det är genom att installera ett utsug med rätt anpassat filtersystem. SOLECTRO AB är leverantör av ULTs utsug som är lättanvända, robusta och det finns många olika sorters tillbehör för att kunna hitta rätt lösning var varje arbetsprocess. På Verktygsmaskiner 14 - 17 Maj kommer vi att ha med några av ULTs utsug för att kunna visa hur enkla de är att använda och hur enkelt det är att byta filter. Kommer också att visa olika typer av utsugarmar, munstycke och andra tillbehör Det viktigt är att placera själva munstycket till utsuget så nära källan som möjligt så att de farliga partiklarna fångas upp direkt. De skall absolut inte få möjlighet att transportera sig vidare ut i lokalen. Det finns utsug för partiklar som uppstår vid många olika arbetsprocesser. Här är några exempel: - Etanolkylning - 3D-print - Lasergravering - Lasersvetsning - Laserskärning - Slipning - Lödning - Limning - Rengöring - Lackning - Målning Besök oss i monter: B01-26 SOLECTRO AB www.solectro.se

Karoline Ljung

karoline.ljung@solectro.se