14 - 17 maj 2024

Evoweld Mini – ett lättanvänt system för laserplastsvetsning

Evoweld Mini – ett lättanvänt system för laserplastsvetsning
Laserplastsvetsning med EvoWeld är ganska okomplicerat. Placera, anslut och svetsa!

EvoWeld Mini är en nykomling i Evoweld-serien. Systemet har utvecklad och anpassad för bearbetning av små serier som prototyper eller monteringar med låga kvantiteter.

EvoWeld Mini systemet har allt som behövs för lasersvetsning. Den följer laserklass 1, vilket innebär att man inte behöver någon skyddsutrustning under drift. Alla viktiga komponenter ingår i grund-versionen. Integrerat i systemets chassi finns lasern inklusive kylning, strålformning och strålstyrning samt de nödvändiga styrkomponenterna. För att öka flexibiliteten och användarvänligheten är EvoWeld Mini tekniskt utrustad för att möjliggöra alla vanliga industriella processvarianter. Svetskonturerna programmeras och anpassas med hjälp av den intuitiva programvaran EvoLaP. EvoWeld Mini kan användas inom många olika område där man utför laserplastsvetsning som tex. inom område för automobil, elektronik, medicin och försvarsindustrin. Vad är laserplastsvetsning? Lasersvetsning är en metod för att sammanfoga två eller flera termoplast-komponenter. Det finns tydliga fördelar med lastplatssvetsning i jämförelse med andra metoder för att sammanfoga termoplaster. Med laserplastsvetsning får man bättre sammanfogningskvalitet, mimimalt med blänk och partiklar. Man får även bättre kontroll på kvaliteteten och mindre påfrestning på komponenten. Dessutom får man även förmågan att kunna sammanfoga komplexa och invecklade former. När plaster sammanfogas genom lasersvetsning så passerar laserstrålen genom den övre delen för att sedan överföra energin till den nedre delen. För att detta skall fungera så gäller det att den övre delen är lasergenomsläpplig och den undre delen måste vara laserabsorberande. Ett måttligt klämtryck säkerställer en tillförlitlig värmeledning mellan de två komponenterna som skall sammanfogas. Svetsfogen plastifieras och bildar efter kylning en säker och stark svets.

Kom och besök oss i monter B01-26 på Elmia Verktygsmaskiner 14-17 Maj. SOLECTRO AB www.solectro.se

Mattias

mattias.tetzlaff@solectro.se