Bli av med arbetsmiljöproblem och öka produktionseffektiviteten

Bli av med arbetsmiljöproblem och öka produktionseffektiviteten
I en effektiviserad och automatiserad produktionsmiljö finns det fortfarande behov av arbetsuppgifter som måste utföras av människor. Ibland förekommer tunga lyft där det finns risk för olyckor och belastningsskador. Pronomic skräddarsyr lyftlösningar som kan anpassas till arbetsmiljön, personen som använder lyftverktyget samt lasten som ska lyftas. Lösningen bidrar till att öka produktiviteten och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

Förbättra en tuff arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom tillverkningsindustrin kännetecknas av en utmanande arbetsmiljö med höga krav på effektivitet. Mycket fokus läggs på att optimera arbetsprocesser och öka produktiviteten. Automatiserade arbetsprocesser driver utvecklingen, men det finns fortfarande manuella arbetsuppgifter, speciellt inom underhåll, som involverar tunga lyft och hantering av otympliga material och komponenter. I en sådan arbetsmiljö kan det snabbt uppstå arbetsmiljöproblem. Både fysiska med ofta förekommande smärta i nacke, rygg och axlar, men även andra psykiska stressrelaterade problem. Effektiviteten kan påverkas negativt genom ökande sjukskrivningstal eller som resultat av onödiga produktionsstopp.

Skräddarsydda lösningar

Pronomic hjälper kunder med en behovsanalys för att kartlägga arbetssituation och lyftbehov. Sedan skräddarsyr vi en anpassad lyftlösning. Lyftvagnens utformning syftar till att undvika belastningsskador och optimeras till användaren och arbetsplatsens krav. En ergonomiskt anpassad lyftvagn med låg egenvikt och rullmotstånd, motverkar belastningsskador när personal ska utföra tunga lyft och flytta på material upp till 300 kg.

Effektivitetsvinster

Mobila batteridrivna lyftlösningar integrerade i arbetsmiljön upprätthåller frisk och engagerad personal. Det resulterar i färre kostsamma produktionsstopp, allt färre skador på gods och en förbättrad arbetsmiljö samtidigt som man uppnår effektivitetsvinster.

Mikael Berglund, Marknad och säljchef Pronomic AB

mikael.berglund@pronomic.com