GIBBSCAM 2022

GIBBSCAM 2022
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka.

Vi är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos Gibbs säger:

"Den senaste utvecklingen lägger ytterligare tonvikt på högre produktivitet för användarna genom hela produkten. GibbsCAM leder utvecklingen inom CAM programmering för avancerade CNC maskiner och vi ville fokusera på absolut produktkvalitet och kärnfunktionalitet, samtidigt som vi bibehåller GibbsCAMs användarvänlighet. Vårt mål är att fortsätta tillhandahålla en produkt som är “Powerfully Simple, Simply Powerful". Den senaste versionen innehåller ett flertal förbättringar i CAD delen för solid och ytmodellering som inkluderar möjligheten att extrudera flera skisser samtidigt med smart sammanfogning till solid och nytt verktyg som ger möjlighet att smidigt skapa ihopsydda ytor direkt från slutna 2D geometrier. Därtill kan användarna nu automatiskt skapa trimmade ytor i valfri orientering på önskat djup. Ytterligare finesser inkluderar ny funktion för att snabbt rikta upp en CAD modell som ligger “fel” för maskinen. Med en helt ny dynamisk tvärsnittsfunktionen kan användaren nu även visualisera och se selekteringar inuti solidmodeller. Bland de många nyheterna i GibbsCAM 2022 finns även många förbättringar inom bearbetning, till exempel automatiserad förborrning vid flera konturer och utökad kontroll för start- / slutpunkter vid konturbearbetning. Det är nu även möjligt att exkludera radierörelser vid utvändiga hörn i svarvning, vilket gör det lättare för maskinperatören att justera kritiska diametrar i maskin och därtill minska storleken på NC programmet.

VoluMill, dynamiska fräsningen, har förbättrats och ger betydande tidsbesparingar med upp till 60 % kortare beräkningstid vid beredning av komplexa detaljer och restbearbetning. Därtill kan användaren nu även styra startpunkten bättre och på så sätt förbättra spånevakuering och minska snabbtransporter vid fräsning av djupare fickor. 5-axliga modulen omfattar en stor mängd förbättringar, bland annat en ny strategi för “roterande bearbetning”. Denna är avsedd för detaljer som har fickor med cylindrisk eller konisk botten såsom matarskruvar och liknande. Modulen klarar även att utföra grovbearbetning där verktyget rör sig “off-center” med full kollisionskontroll av ingrepp och automatisk hörnförskjutning. Nya 5-axliga autogradningsfunktionen inkluderar nu möjligheten att fasa & avrunda detaljer med flera skär. Den tillåter också att användaren styr och väljer kontaktpunkt längs verktygets skärkant, så att faser kan fräsas med “flanken” på verktyget. Verktygsbanans kvalitet förbättras också i 5-axliga geodesiska operationer i svåra områden där flera ytnormaler påverkar verktygsbanan. Andra 5-axliga uppdateringar inkluderar automatisk tiltning vid in/utgångsrörelser med båge, möjligheten att välja automatiska tiltgränser eller ställa in en fast tiltvinkel i förhållande till en vald ytnormal.

I mer kollisionsbenägna miljöer som till exempel i millturn/mtm maskiner och vid kubkörning är simulering en nyckelkomponent. GibbsCAM 2022 introducerar ett antal tidsbesparande förbättringar som inkluderar möjligheten att dölja valda delar av bearbetningen för att på så sätt avsevärt minska simuleringstiden, utan att tappa trygghet. Simuleringen använder sig nu också av nya “3D-restmaterial” funktionen vilket gör att simulering för MTM maskiner är upp till 25 ggr snabbare. I simulering finns nu även möjlighet att starta simulering från valfri operation, även för MTM maskiner och längdsvarvar/swiss.

Stöd för komplexa maskinkonfigurationer har adderats, man kan säga att det kinematiska stödet för maskiner har tagits till nästa nivå vilket inkluderar möjligheten att stödja flera olika kinematiska konfigurationer, i en och samma maskindefinition/postprocessor. Detta ger väsentligt förenklad och förbättrad programmering och simulering för maskiner som exempelvis har olika typer av 4e axel monterad på maskinbordet. Tekniken kan även nyttjas för att hantera olika axelkonfigurationer i längdsvarvar som ofta har olika typer av verktygsstationer att välja mellan.

Avslutningsvis säger Spurrett: "GibbsCAM 2022 ger ytterligare fräs- och svarvmöjligheter och utökar maskinsimuleringsfunktionaliteten för våra kunder. Denna förbättring av kommunikationen mellan programvara och CNC maskin hjälper till att öka produktiviteten samtidigt som bearbetningstiden reduceras.”

Mikael Bagge

mikael.bagge@fructus.se