DESIGNADE CHUCKAR SOM STICKER UT

DESIGNADE CHUCKAR SOM STICKER UT
Sedan november 2020, har de två första typerna av MAPALs nydesignade och prisbelönta chuckar funnits tillgängliga att beställa. Båda typerna är hydraulchuckar – Hydro Mill och Hydro DReaM – kombinerar tydligt utlovad prestanda vad det gäller kvalité och funktion med den nya designen. Detta har uppnåtts genom ett optimalt samspel mellan geometriska och funktionella egenskaper.

Högre skärdata och livslängd

Det nyutvecklade hydraulchucksystemet möjliggör höga skärdata med utmärkt stabilitet och noggrannhet. Det minimerar självskapade vibrationer så fastspända verktyg inte blir utsatta för mikrovibrationer. Detta leder i sin tur till reducerad belastning på maskinspindeln upp till 15%, som då möjliggör avsevärt ökad verktygslivslängd och garanterar optimal ytkvalité.

Högre motstånd mot smuts och korrosion

Dessutom, har MAPAL skapat en superfinish på hållarna med en speciellt utvecklad poleringsprocess som garanterar att hållarna är mer motståndskraftiga mot smuts och korrosion. Användarna kan spänna fast verktygen säkert med en liten kraftåtgång. Detta garanteras genom att hållarna är “foolproof” vad det gäller handhavande, det vill säga enkel och självinstruerande handhavande av hållarna. Detta sparar väldigt mycket tid jämfört med andra fastspännings-system, speciellt med Hydro DReaM chucken 4,5°.

Fin-, semi- och grovbearbetning

Den nya hydraulchucken HydroMill är speciellt designad för fastspänning av pinnfräsar med HA-skaft (cylindriskt). Tack vare god temperatur tålighet upp till 80 C° även vid mycket långa bearbetningstider, hållaren imponerar med utmärkt process säkerhet och stora spånvolymer vid dynamisk fräsning av högkvalitativa komponenter. T.ex. bearbetning med varvtal upp till 33.000 r/min, SPM-bearbetning, HSC-bearbetning eller HPC-bearbetning. Hållarna är universellt användbara för grov-, semi- och finbearbetning. Maximal stabilitet även på slanka hållare Den nya Hydro DReaM 4.5° hållaren är speciellt användbar för brotsch- och borroperationer men även för finfräsning. Tack vare att trycksättningen sitter i HSK-konan, så möjliggör detta att man får maximal stabilitet även med slanka hållare. Den yttre konturen på Hydro DReaM hållaren är baserad 1 till 1 på DIN69882-8 för krympchuckar. Detta betyder att fördelarna med hydraulchuck teknologin kan överföras till dessa applikationer.

Oscar Aronsson

oscar.aronsson@colly.se