Alkoholbestämmelser

Elmias restauratör FC Gruppen har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till FC Gruppen om du vill servera alkohol i din monter.

Hur fungerar det?

Alkoholhantering under mässa på Elmia

 1. Du beställer alkohol av FC Gruppen.
 2. FC Gruppen levererar alkoholen till er monter bestämd tid och datum.
 3. I montern skall det finnas en person från företaget som “jobbar för FC Gruppen” och ansvarar över serveringen under minglet.
 4. FC Gruppen kollar till montern under minglet med jämna mellanrum för att se så att villkoren sköts.
 5. Efter avslutat mingel hämtar FC Gruppen tomglas och eventuell alkohol som ej förtärts.
 6. Vi räknar av och fakturerar den mängd alkohol som förbrukats.

Ansvarspersonen ska uppfylla följande krav:

 • Fyllt 20 år
 • Vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.
 • Vara fri från alkohol och droger under serveringen
 • Servera och öppna drycken
 • Se till så att besökaren inte lämnar montern med alkoholhaltig dryck.
 • Ha kontroll hur mycket dryck som förtärts

Detta gäller mingel under 50 personer.
Vid mingel över 50 personer ställer FC Gruppen krav på att anlita serveringspersonal.

Alkoholhantering - Allmäna villkor


Vid frågor kontakta:

FC Gruppen
+46 36 30 54 10