Ren luft utan föroreningar förbättrar arbetsmiljön

Ren luft utan föroreningar förbättrar arbetsmiljön
De är specialister på utsug, fläktar och filter för alla slags arbetsmiljöer men det var evakueringen av svetsrök som blev startskottet för Fumex. Från tillverkning i Skellefteå säljs utrustning över hela världen – och visas just nu på Elmia Svets och Fogningsteknik.

– Svetsutsug är ju i fokus här, och det var ju så Fumex föddes en gång på 70-talet, berättar Rickard Lindblad.

Då var Skellefteåföretaget en mångsysslande smedja där man tillverkade allt från baklastare till stegar. Idag är Fumex en världsledande tillverkare inom sektorn för miljöteknik med egna dotterbolag i USA, Kina och Tyskland samt distributörer över hela världen.

– Men huvudkontor och tillverkning ligger fortfarande i Skellefteå, förklarar Rickard.

God arbetsmiljö ger produktionseffektivitet

Fumex produktprogram omfattar allt från punktutsug för industrimiljö med svetsrök, oljedimma och gaser till utsug för fordonsavgaser, fläktar, styrautomatik och filter. Dessutom har Fumex ett brett sortiment för laboratoriemiljö.

– Vi är världsledande på laboratoriesidan, säger Rickard.

Att arbetsmiljön värnas med tillgång till ren luft utan föroreningar är en självklarhet utifrån rådande lagstiftning – men lika viktigt för produktionseffektivitet. Och Fumex roll i det hela, förklarar Rickard, är att erbjuda kunderna hög servicegrad och korta leveranstider.

– Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga, svara snabbt och att hjälpa kunderna med all slags specialanpassning av produkterna, säger Rickard.

Lättmanövrerad och positionsstabil arm

Punktutsuget Fumex PR är den arm man säljer mest av. Den finns i flera olika storlekar, från 1,5 till 11 meter, och kännetecknas av ny teknik i kombination med nya material och fokus på design som ger många viktiga fördelar.

– Vi jobbar mycket med användarvänligheten och det gör att Fumex PR är unikt lättmanövrerad och extremt positionsstabil. Huven är optimalt designad för svetsrök och både sugeffektivitet och uppfångningsförmåga är maximal, säger Rickard.

 

Bildtext: Produktionseffektivitet och god arbetsmiljö hänger ihop. Rickard Lindblad, Fumex, presenterar lösningar för evakuering av svetsrök och oljedimma på Elmia Svets.