14 - 17 maj 2024

Enklare läcksökning och tätkontroll

Enklare läcksökning och tätkontroll
När man svetsar produkter som ska vara täta mot gas eller vätska så är det viktigt att svetsfogen täthetsprovas. Under mässan Elmia Svets & Fogningsteknik 2022 presenterar INFICON vätgasläcksökaren Sentrac Strix Edition för manuell och robotassisterad läcksökning. Mycket små läckor har nu blivit betydligt enklare att hitta, tack vare sensorns förbättrade egenskaper.
Sentrac Strix Edition är ett instrument till industriell kvalitetskontroll och riktar sig till tillverkare som behöver verifiera tätheten på sina system för att försäkra sig om att läckage av gas eller vätska håller sig inom utsatta gränser. Sentrac Strix Edition är särskilt lämpad för detektering av små läckor, men även stora läckor kan identifieras med samma instrument. Den nya sensorn Strix reagerar snabbt med en tydlig signal och intuitiv vägledning som hjälper operatören att lokalisera och kvantifiera läckan på ett enkelt sätt. Genom att hitta läckor innan komponenten monteras i ett större system kan man reducera kvalitetskostnaden och förhindra att produkter med fel kommer ut till kunderna.

Antonella Darrigo

antonella.darrigo@inficon.com