19 - 22 maj 2026
För utställare

In- och utflyttningstider

Tider uppdateras här i god tid inför mässan 2026

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen
26-xx-xx - 26-xx-xx/ 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
26-xx-xx / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

 

Montrarna måste vara klara senast xx maj kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Inkommande godstransporter kör via vaktkuren, se karta här.

Utflyttning

Datum / Tid Vid frågor kontakta Informationen
26-xx-xx / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
26-xx-xx / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
26-xx-xx / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

 

OBS! Kl xx.xx öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mässans öppettider uppdateras inför 2026

Tisdag 19 maj 00.00-00.00
Onsdag 20 maj 00.00-00.00
Torsdag 21 maj 00.00-00.00
Fredag 22 maj 00.00-00.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan en timme före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Montrarna ska vara intakta under hela mässans öppettider.

Glöm inte att registrera personalen i montern. Detta gör du enkelt via Mina sidor.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)