14 - 17 maj 2024

Labotek Nordic - "Vi arbetar just nu med konceptet Akkasense"

Labotek Nordic - "Vi arbetar just nu med konceptet Akkasense"
Labotek Nordic är ett av de företag som bokat monter på Elmia Polymer 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

Jonas Svensson, VD/Managing Director, på Labotek Nordic säger om huvudtemat Smart industri på Elmia Ploymer 2024: ”Vi arbetar just nu hårt med ett nytt koncept som heter Akkasense. Konceptet bygger på förebyggande underhåll och service vilket exempelvis innebär byte av filter på en maskin vid exakt rätt tillfälle. Kunden vill givetvis göra service på smart sätt och nyckeln är att ta reda på hur maskinen fungerar hos kunden i realtid. Kundunik data tas in, övervakas och analyseras. Tillsammans med kunden sätter vi olika larmgränser. Med datan kan vi tipsa kunden om att i rätt tid göra egna åtgärder för att slippa att skicka ut en av våra egna tekniker till en kund som befinner sig långt bort från oss.

Vi håller framgångsrikt just nu på att testa konceptet Akkasense på olika nivåer med ett företag i Jönköpingstrakten som heter CombiQ.

Vi är utställare på olika platser i Norden och uppfattar Elmia som en enkel samarbetspartner. Tillsammans med Elmia blir det aldrig några problem - allt fungerar som det ska. Elmia har en flexibel och bra syn på vårt behov. Under Elmia Polymer 14-17 maj 2024 kommer vi bl.a. stolt att visa upp konceptet Akkasense. Givetvis blir det fler spännande nyheter!”

Till Labotek Nordic hemsida