14 - 17 maj 2024

Produktregister

Vilka företag som kan ställa ut på mässan regleras genom vårt produktregister och samtliga produkter ska vara relaterade till plåtbearbetning. Registret är en viktig informationskälla för dig som besöker Elmia Plåt och vill planera ditt mässbesök. Det fungerar som en sökmotor för att hitta de leverantörer på mässan som visar den utrustning och de tjänster som du som besökare vill titta på. Registret uppdateras och utvecklas årligen.