Maskinblankett - produktionsdata maskinuppställning

Om du har större maskiner eller utrustning (vikt över 2000 kg) i din monter måste du fylla i maskinblanketten. I den önskar du bland annat datum för uppställning* samt anger behov av tryckluft, VA-anslutningar m.m.

Transport / Montagetider / Restavfall / Brandfarlig & Explosiv vara

Om du har restavfall, till exempel skärvätskor, som behöver tas omhand, glöm inte att ange dessa. Tömning av vätska sker lördag 18 maj.

För att kunna planera logistiken kring in- och utflyttning måste vi ha den ifyllda blanketten senast 10 mars. Genom att fylla i underlaget med så utförlig data som möjligt kan vi ger er bästa möjliga service.

*Observera att dessa datum är önskemål som vi ska försöka tillgodose i så lång utsträckning som möjligt. Vi återkommer med din exakta tid.

Företagsfakta

Företagsfakta

Kontaktperson

Kontaktperson

Monterfakta

Monterfakta

Vatten/VA

Vatten/VA

Tryckluft

Tryckluft

Vi levererar enbart koppling av typen cejn.

Vi levererar enbart koppling av typen cejn.

Brandfarliga och Explosiva varor

SFS 1988:868 §11

Brandfarliga och Explosiva varor

SFS 1988:868 §11

PRODUKT A

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT C

Tömning av vätskor

Tömning av vätskor

TÖMNING AV VÄTSKA SKER LÖRDAG 18 MAJ.
Märk ut vilken maskin som skall tömmas samt plocka av locket till behållaren som ska tömmas.

TÖMNING AV VÄTSKA SKER LÖRDAG 18 MAJ.
Märk ut vilken maskin som skall tömmas samt plocka av locket till behållaren som ska tömmas.

Önskas tömning?

PRODUKT A

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT C

PRODUKT D

PRODUKT D

PRODUKT E

PRODUKT E

Restavfall

(Vilka restprodukter skall omhändertas under er demokörning)

Kemikalier / Metaller / Plaster / Brännbart / Övrigt

Restavfall

(Vilka restprodukter skall omhändertas under er demokörning)

Kemikalier / Metaller / Plaster / Brännbart / Övrigt

Önskas tömning?

PRODUKT A

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT C

PRODUKT D

PRODUKT D

PRODUKT E

PRODUKT E

Maskinuppställning - Transport

Transport (Lossning och lastning: ange max mått och max vikt samt specificera per maskin)

Direktnummer till transportavdelning: 036-15 22 85

OBS! Lyft med mobilkran ej möjligt i Hall C

Maskinuppställning - Transport

Transport (Lossning och lastning: ange max mått och max vikt samt specificera per maskin)

Direktnummer till transportavdelning: 036-15 22 85

OBS! Lyft med mobilkran ej möjligt i Hall C

TRANSPORT A

TRANSPORT A

Lyft sker med truck

Lyft sker med truck

TRANSPORT B

TRANSPORT B

Lyft sker med truck

Lyft sker med truck

TRANSPORT C

TRANSPORT C

Lyft sker med truck

Lyft sker med truck

TRANSPORT D

TRANSPORT D

Lyft sker med truck

Lyft sker med truck

TRANSPORT E

TRANSPORT E

TRANSPORT F

TRANSPORT F

Lyft sker med truck

Lyft sker med truck

Önskemål om uppställningstid

Önskemål om uppställningstid

Avlastning:

Avlastning:

Pålastning:

Pålastning:

El

El

Urkoppling av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är standard. Beställning av urkoppling på plats kommer debiteras separat.

Jordfelsbrytare är standard. Beställning av urkoppling på plats kommer debiteras separat.

Anslutning till maskin: Lev. med anslutningskabel.

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning.

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning.

När du har skickat in dina uppgifter får du en bekräftelse här samt skickad till din e-postadress.

När du har skickat in dina uppgifter får du en bekräftelse här samt skickad till din e-postadress.