Om mässan

Från Elmia Svets 2012

Elmia Plåt är branschens egen mässa och erbjuder ett brett utbud av maskiner, verktyg och tillbehör för plåtbearbetningsindustrin. På mässan presenteras leverantörer av maskiner och produkter för bland annat pressning, bockning, stansning, klippning, skärning och ytbehandling. Även leverantörer av material, ringutrustning och efterbearbetning.

Vem besöker?

Om du ställer ut på Elmia Plåt möter du inköpare, produktionschefer, konstruktörer och andra beslutsfattare inom plåtbearbetning och verkstadsindustri.

Vem ställer ut?

Bland våra utställare hittar du leverantörer av material, maskiner och produkter för bland plåtbearbetning, bland annat pressning, bockning, stansning, klippning, skärning och ytbehandling. Även leverantörer av kringutrustning, ex. lagerhållning, materialhantering och även efterbearbetning, bland annat; slipning, tumling m.m.