Den viktigaste arenan för svensk plåtindustri.

Efter en stark premiär 2016 är Elmia Plåt tillbaka. Det här är branschens egen mässa med ett brett utbud av maskiner, verktyg och tillbehör för den plåtbearbetande industrin. Tillsammans med fem parallella mässor är det en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

Elmias produktionsmässor under samma tak

Till produktionsmässorna hör sedan tidigare Elmia Plåt, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation och Elmia Svets och Fogningsteknik. Under 2018 får de sällskap och förstärks av plastbranschens Elmia Polymer och en ny mässa inom additiv tillverkning, Elmia 3D.

Med detta breddas utbudet av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om de parallella produktionsmässorna>>

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionschefer, konstruktörer och andra beslutsfattare inom plåtbearbetning och verkstadsindustri. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Vem ställer ut?

Bland våra utställare hittar du leverantörer av material, maskiner och produkter för bland annat plåtbearbetning, pressning, bockning, stansning, klippning, skärning och ytbehandling. Även leverantörer av kringutrustning, exempelvis lagerhållning, materialhantering och efterbearbetning ställer ut på mässan.