Om mässan

Elmia Plåt är branschens egen mässa och erbjuder ett brett utbud av, maskiner, verktyg och tillbehör för plåtbearbetningsindustrin. På mässan får du ta del av det senaste från branschen i form av produktnyheter, ny teknik, seminarier och en stark affärsmässig mötesplats.

Elmia Produktionsmässor under samma tak

Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och de sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

Vem ställer ut?

Bland våra utställare hittar du leverantörer av material, maskiner och produkter för bland plåtbearbetning, bland annat pressning, bockning, stansning, klippning, skärning och ytbehandling. Även leverantörer av kringutrustning, ex. lagerhållning, materialhantering och även efterbearbetning, bland annat; slipning, tumling m.m.

Vem besöker?

När mässan Elmia Plåt hölls 2016 var det inköpare, produktionschefer, konstruktörer och andra beslutsfattare inom plåtbearbetning och verkstadsindustri som besökte mässan.