Parkering för utställare

Registrera din parkeringsbiljett senast 21 november.
Giltig 22-27 november.
400 SEK exkl. moms kommer att faktureras på montern.
Du ansvarar för att korrekta uppgifter skickas.

Parkeringsområdena kommer att scannas digitalt under evenemanget och oidentifierade fordon/registreringsnummer kommer att bötfällas.