Branschens mest kraftfulla marknadsplats

Elmia Automation har vuxit och blivit den ledande automationsmässan för svensk tillverkningsindustri. Här visas kompletta lösningar i drift för effektiv och automatiserad produktion. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är Elmia Automation en plattform för visionärt tänkande inom industrin. Och affären är i fokus.

Elmia Automation 2016 överträffade alla förväntningar för såväl utställare som besökare. Branschens efterlängtade självklara marknadsplats är Elmia. Helt enkelt.

Elmia Automation är en renodlad fackmässa som i partnerskapet med Svenska Automationsgruppen (SAG), är resultatet av ett långsiktigt samarbete och dialog med branschen.

Elmias produktionsmässor under samma tak

Till produktionsmässorna hör sedan tidigare Elmia Automation, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Svets och Fogningsteknik och Elmia Plåt. Under 2018 får de sällskap och förstärks av plastbranschens Elmia Polymer och en ny mässa inom additiv tillverkning, Elmia 3D.

Med detta breddas utbudet av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om de parallella produktionsmässorna>>

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens företagsledning, produktionsledning, tekniker, konstruktörer och operatörer. En stor del av besökarna är här för att hitta nya lösningar och leverantörer och de har inflytande över företagens inköp.

Vem ställer ut?

Här visas helhetslösningar för effektiv och automatiserad produktion. Och här visar de ledande komponent- och robotleverantörerna tillsammans med systemintegratörer fördelarna med automation – från enskilda komponenter till maskiner i drift och automation i verkligheten.