Produktregister

Vilka företag som kan ställa ut på mässan regleras genom vårt produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen. Registret är en viktig informationskälla till för de som besöker Elmia Verktygsmaskiner. Genom att söka efter utrustning och tjänster kan besökaren enkelt hitta rätt leverantörer.

Nedan produktregister var aktuellt när Elmia Verktygsmaskiner genomfördes 2016. Till genomförandet 15-18 maj 2018 ska detta uppdateras och det görs under hösten 2017.

Skip Navigation Links.