Den viktigaste arenan för svensk tillverkningsindustri

Elmia Verktygsmaskiner är den kompletta produktionstekniska mässan mitt i det industriella Sverige. Här visas verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik. I sällskap med fyra parallella mässor är det en plattform för visionärt tänkande inom industrin.
Och affären är i fokus.

Elmia Verktygsmaskiner blev en succé vid premiären 2016. De fyra dagarna vittnade om en stor investeringsvilja i branschen och större delen av utställarna har sagt att de kommer tillbaka även 2018. Se till att du också är med!

Mässan arrangeras tillsammans med våra samarbetspartners SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers förening) och MTAS (Machine & Tool Association of Sweden).

Fem mässor under samma tak

Mässan arrangeras i egen hall, i direkt anslutning till fyra parallella industrimässor, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt och plastbranschens Elmia Polymer, som adderats till 2018 och bidrar till ett än bredare utbud av produktionstekniker och material. Det starka industriklustret för hela den svenska tillverkningsindustrin blir en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om de parallella mässorna>>

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionstekniker, konstruktörer, operatörer, montörer och företagsledning. En stor del av besökarna är här för att hitta nya lösningar och leverantörer. Och de har stort inflytande över företagens inköp.

Vem ställer ut?

Elmia Verktygsmaskiner är en komplett produktionsteknisk mässa för företag med verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik.