Entrédörr

Fånga besökarnas uppmärksamhet från första stund! Erbjud din skylt på våra entrédörrar, eller forma ytan i dörren till en unik display, och garantera synlighet för varje ankommande och avgående besökare. Det är en perfekt plats för att säkerställa att ditt budskap märks av alla som besöker mässområdet.

  • Fånga uppmärksamheten från första stund.
  • Garanterad synlighet för ankommande och avgående besökare.
  • Möjlighet till både skylt och yta.

Storlek: 

Lobby Nord: 1190 x 500 mm

Lobby Syd: 1415 x 500 mm

Konferens och Kongress: 1190 x 500 mm

Format: Tryck-pdf, utan passmärken, ram och utfall. Typsnittet i banor. Ange färger i CMYK eller PMS. Original ska vara i skala 1:1. Så lite komprimering som möjligt och med förenklad genomskinlighet.

Deadline material: Senast två veckor innan innan mässan öppnar laddar du upp ditt material via Mina sidor.

Samtliga priser avser tryck-/publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram tryck-/publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.

Jag berättar mer om hur du kan synas på mässan!

Petra Larsson
Petra Larsson
Telefon: +46 36 15 20 94