2018 blir vi större än någonsin

Elmia Svets och Fogningsteknik, den ledande branschmässan i Sverige, blir större än någonsin 2018. I ny hall visas allt som har med svetsning och fogning att göra. Tillsammans med fyra parallella mässor är det en plattform för framtidens industrin. Och affären är i fokus.

Här hittar besökaren allt som har med svetsning och fogning att göra, oavsett om man är verksam inom byggindustrin, verkstadsindustrin eller jobbar på en renodlad svetsfirma.

Fem mässor under samma tak

Mässan arrangeras i direkt anslutning till fyra parallella industrimässor, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Plåt och plastbranschens Elmia Polymer, som adderas till 2018 och bidrar till ett än bredare utbud av produktionsteknik och material. Det starka industriklustret för hela den svenska tillverkningsindustrin blir en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om de parallella mässorna>>

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionsledning, tekniker, företagsledning, operatörer, montörer, svetsare och ställare. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Samarbetspartner

Idén om en renodlad svetsmässa föddes under 2011 och i samarbete med Svetskommissionen startades Elmia Svets och Fogningsteknik med premiär i maj 2012.

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för deras medlemmars intressen.

Jag vill veta mer om Svetskommissonen>>