2018 blir vi större än någonsin

Elmia Svets och Fogningsteknik, den ledande branschmässan i Sverige, blir större än någonsin 2018. I ny hall visas allt som har med svetsning och fogning att göra. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är det en plattform för framtidens industrin. Och affären är i fokus.

Här hittar besökaren allt som har med svetsning och fogning att göra, oavsett om man är verksam inom byggindustrin, verkstadsindustrin eller jobbar på en renodlad svetsfirma.

Elmias produktionsmässor under samma tak

Till produktionsmässorna hör sedan tidigare Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik och Elmia Plåt. Under 2018 får de sällskap och förstärks av plastbranschens Elmia Polymer och en ny mässa inom additiv tillverkning, Elmia 3D.

Med detta breddas utbudet av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Intressant, jag vill veta mer om de parallella produktionsmässorna>>

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionsledning, tekniker, företagsledning, operatörer, montörer, svetsare och ställare. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Samarbetspartner

Idén om en renodlad svetsmässa föddes under 2011 och i samarbete med Svetskommissionen startades Elmia Svets och Fogningsteknik med premiär i maj 2012.

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för deras medlemmars intressen.

Jag vill veta mer om Svetskommissonen>>