Om Elmia Svets- och Fogningsteknik

Elmia Svets och Fogningsteknik har arrangerats på Elmia sedan 2012 och är ledande i Norden som renodlad svetsmässa.

Utställare på mässan är leverantörer inom alla former av svets och fogning för bygg- och tillverkningsindustrin. Elmia Svets och Fogningsteknik arrangeras i samarbete med Svetskommissionen.