19 - 22 maj 2026
För utställare

Marknadsför dig på mässområdet och anläggningen

Du kan påverka mässbesökarna på många sätt, även utanför din monter. På Elmia finns flera platser där du som utställare kan annonsera och informera. Dessa är strategiskt placerade där det passerar många människor och har högt OBS-värde.

Det finns fler möjlighter till reklam beroende på mässa och event, bland annat LED-skärmar. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med ett förslag som passar just ditt företag.

 

Elmia förbehåller sig rätten till val av material för vepor och banderoller. Andra material kan diskuteras, men regleras på det angivna priset. Allt material är anpassat för platsen och formatet. Informationen som ska exponeras ska alltid godkännas av Elmia. Elmia äger rätt att neka uppsättning av material som strider mot Elmias syn på reklam eller information. Den får inte upplevas kränkande, nedvärderande eller diskriminerande.

Köpta platser debiteras även om materialet inte monterats av orsaker såsom ovan nämnts, eller att underlaget ej inkommit till Elmia enligt utsatt materialdag. Materialet ska skickas till Elmia senast den tidpunkt som står angiven för att Elmia ska kunna garantera att det hinner produceras i tid till mässan startar.

Materialet är kunds egendom efter montering på angivna platser. Elmia ansvarar inte för eventuella skador som uppkommit efter montering. Vill du som kund behålla det tryckta materialet anger du det tillsammans med beställningen. Meddela leveransadress och uppgifter om eventuellt fraktavtal med beställningen. Frakt, emballage och en hanteringskostnad debiteras till självkostnadspris.

I priset ingår tryck och montering av affischer och vepor. Priserna som anges till varje produkt avser publiceringsklart/tryckfärdigt material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Priserna är exkl moms och eventuell reklamskatt.

Emma Beech
Emma Beech
Telefon: +46 36 15 21 33