Om Elmia Polymer

Elmia Polymer är en specialinriktad mässa för plast och gummi. Mässan, som arrangeras mitt i marknaden, erbjuder ett högklassigt utbud inom områdena formsprutning, extrudering och kompoundering.

Som enda polymermässa i Skandinavien kan Elmia Polymer erbjuda alla maskin- och automationsleverantörer att visa sina system i drift – på mässgolvet.

Polymermässan lanserades i maj 2009 på initiativ från branschen. Mässan har byggts upp med stöd av Plastmaskingruppen, PMG och arrangeras var tredje år.

Elmia Polymer är ett samarbetsprojekt med Schall-Messen, Tysklands största privata mässarrangör som genomför Europas ledande plastmässa Fakuma i Friedrichshafen.