Ansökan om byggtidsändring (Ändring av in- och utflyttningstider)

Kund- och monterfakta

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Avvikande faktureringsadress

Avgift 3 000:-/monter/dag

Avgiften debiteras (kryssa i en av rutorna)

Avgift 3 000:-/monter/dag

Avgiften debiteras (kryssa i en av rutorna)

Ansökan om TIDIGARE INFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Ansökan om TIDIGARE INFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Monter 1

Monter 1

Monter 2

Monter 2

Monter 3

Monter 3

Ansökan om SENARE UTFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Ansökan om SENARE UTFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Monter 1

Monter 1

Monter 2

Monter 2

Monter 3

Monter 3

Regler för ändring av byggtider

Elmia ansvarar för säkerheten på anläggningen och varje person som utför byggnationer inom anläggningen är ålagd att följa de fastställda regler som finns i Elmias Allmänna bestämmelser samt Elmias Tekniska bestämmelser. Genom ansökan och dess eventuella beviljan, godtager den ansökande parten de villkor som är förknippat med Elmias reglemente.

Om ansökan gjorts utan detta underlag till grund, t.ex. via e-post, skriver Elmia in faktauppgifterna från ansökan i detta underlag som grund för ansökan.  Om du som ansökt inte godkänner Elmias regler, äger du rätt att återkalla ansökan med vändande post. Ansökan ses som bekräftad och godkänd tre (3) dagar efter bekräftelsen är skickad från Elmia.

 • Elmia kan inte garantera att beställda tjänster och produkter är levererade under tidigare inflytt. Elmia tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider.
 • Elförsörjning beställs separat via utställarservice. Ange byggström, för 230V (62373), eller för 400V (62372).
 • Beställningar under icke officiella in- och utflyttstider sker via Utställarservice enligt gällande prislista.
 • Arbeten får endast ske i ovan angiven monter.
 • Gångar måste hållas fria från gods. Inget material får förvaras i omkringliggande montrar.
 • Elmias Produktionslednings anvisningar måste följas.
 • Parkering av fordon och transporter sker på anvisad plats.
 • Elmia debiterar ansökande part om inget annat anges.

Regler för ändring av byggtider

Elmia ansvarar för säkerheten på anläggningen och varje person som utför byggnationer inom anläggningen är ålagd att följa de fastställda regler som finns i Elmias Allmänna bestämmelser samt Elmias Tekniska bestämmelser. Genom ansökan och dess eventuella beviljan, godtager den ansökande parten de villkor som är förknippat med Elmias reglemente.

Om ansökan gjorts utan detta underlag till grund, t.ex. via e-post, skriver Elmia in faktauppgifterna från ansökan i detta underlag som grund för ansökan.  Om du som ansökt inte godkänner Elmias regler, äger du rätt att återkalla ansökan med vändande post. Ansökan ses som bekräftad och godkänd tre (3) dagar efter bekräftelsen är skickad från Elmia.

 • Elmia kan inte garantera att beställda tjänster och produkter är levererade under tidigare inflytt. Elmia tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider.
 • Elförsörjning beställs separat via utställarservice. Ange byggström, för 230V (62373), eller för 400V (62372).
 • Beställningar under icke officiella in- och utflyttstider sker via Utställarservice enligt gällande prislista.
 • Arbeten får endast ske i ovan angiven monter.
 • Gångar måste hållas fria från gods. Inget material får förvaras i omkringliggande montrar.
 • Elmias Produktionslednings anvisningar måste följas.
 • Parkering av fordon och transporter sker på anvisad plats.
 • Elmia debiterar ansökande part om inget annat anges.