Elmia Wood
2 - 4 jun 2022
Elmia Wood
Elmia Wood är den globala mötesplatsen för hela skogsbranschen. Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän från hela världen.