Elmia Wood
5 - 7 juni 2025
Elmia Wood
Elmia Wood är den globala mötesplatsen för hela skogsbranschen. Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän från hela världen.