Elmiadalen

Erfarenhetsutbyte och samverkan över traditionella gränser för framtiden.

Elmiadalen - visar vägen framåt

Den 29-30 juni samverkade en rad viktiga aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvarata den innovationskraft som finns i Sverige. Stort tack till alla programledare, moderatorer, produktionspartners, arrangörpartners och Världens Barn.

Under Elmiadalens samlades det in totalt 515 941 kr till Världens Barn.
Tack alla som bidragit!

Programmet lyfte teman som hälsa och social hållbarhet, samhällsutveckling, inhemsk livsmedelsförsörjning, internationell samverkan, miljöfrågor, företagande, kapitalmarknad, kompetensförsörjning, krisberedskap och möjligheterna med ny teknik. Alla dessa viktiga frågor varvades med musik och underhållning. 

Här finns videos från alla programpunkter tillgängliga.

Elmiadalen-insamlat.jpg

Elmia I Elmiadalen I Arrangörpartners.jpg

Elmia I Elmiadalen I Produktionpartners.jpg

Elmiadalen I Musik Underhållning.jpg

Elmia I Elmiadalen I Andreas Weise.jpg

Elmia I Elmiadalen I Mariette - Sarah.jpg

Elmia I Elmiadalen I Karl Martindahl.jpg

Elmia I Elmiadalen I Faith Kakembo.jpg

Inhemsk försörjning eller internationell samverkan?
Hur får man mer för mindre?
Lever vi nu som vi lär?