14 - 17 maj 2024

Kompetens Arena – med fokus på att säkra framtida kompetens inom branschen!

Kompetens Arena – med fokus på att säkra framtida kompetens inom branschen!
Industrirådets senaste rapport avslöjar en oroande klyfta mellan tillväxtambitioner och tillgång på rätt kompetens inom den tillverkande industrin. ”Det är en utmaning som jag tror alla inom branschen står inför”, säger Martin Paland, VD på Bromi Gruppen AB.

Kompetens Arena är den del av Elmia Produktionsmässor som är dedikerad till kompetens och resurser mot den tillverkande industrin. Under Elmia Produktionsmässornas fyra dagar hålls ett trettiotal föredrag av de utställande företagen och organisationerna på arenans egen scen. Här står olika utbildningsformer, digitala möjligheter, utmaningar kring jämställdhet, omställningar som företag tvingas till och mycket mer i centrum.

 

”Slå hål på fördomar”

Johan Albertsson, processledare på Teknikcollage, är en av talarna på Kompetens Arena. Han betonar det brådskande behovet av att öka intresset för industrirelevanta utbildningar bland ungdomar.

- Vi jobbar främst med att nå ungdomarna i olika sammanhang för att skapa medvetenhet om våra utbildningsprogram. Det handlar också om att slå hål på fördomar kring hur industrin ser ut idag jämfört med förr, säger Johan.

På Elmias Produktionsmässor är syftet fram för allt att knyta kontakt med företag. Men också besökare för att sprida kunskap och fånga upp intresserade individer, tillägger han.

 

”Märks tydligt att vi omgående behöver lära upp fler”

Martin Paland, VD på Bromi Gruppen AB, är en av utställarna. Han delar Albertssons oro och ser en utmaning i att säkra framtida kompetens inom branschen.

- Det är en utmaning som jag tror att alla inom branschen står inför. På grund av det begränsade antalet personer som utbildats för att arbeta inom industrin de senaste 30 åren märks det nu tydligt att vi behöver lära upp fler människor än tidigare, förklarar Martin.

Han understryker vikten av att nå ut till potentiella talanger, särskilt genom att visa upp industriteknikens fascinerande möjligheter.

- En mötesplats som denna på Elmia Produktionsmässor är av stor betydelse för svensk industri. Det är inspirerande med dessa mässor som täcker olika discipliner som automation, svetsning, plast och vi här på metallsidan. Det är här vi kan visa upp den senaste tekniken för dem som annars kanske inte skulle komma i kontakt med den, fortsätter Martin.

På foto: Martin Paland, VD på Bromi Gruppen AB 

 

Med fokus på kunskapsutbyte och lösningsorienterade diskussioner är Kompetens Arena en plattform för att minska resursglappet och forma en mer robust och framgångsrik industriell framtid.

Läs mer om Kompetens Arena >>