14 - 17 maj 2024

Kompetens Arena

Kompetens Arena
Kompetens Arena är en del av Elmia Produktionsmässor som fokuserar på kompetens och resurser till industrin. Här kommer företag och organisationer som arbetar med kompetens- och utbildningsfrågor att samlas och belysa framtidens krav och utmaningar.

Utbildningsbehovet är mer dynamiskt än någonsin, och bristen på rätt kompetens hotar den tillverkande industrins framtid. På Kompetens arena tar vi fasta på detta genom att bygga broar mellan företag, utbildningsinstitut och unga talanger.

På Kompetens Arena får företagen inte bara tillfälle att söka och erbjuda arbetskraft – utan också förstå och forma de kompetenskrav som framtidens tillverkningsindustri ställer.

Med Kompetens Arena vill vi bidra till att lösa de kompetensutmaningar som branschen står inför. Vi vill minska gapet mellan utbildning och arbetsmarknad, vilket är kritiskt för att säkerställa branschens konkurrenskraft och hållbara tillväxt.

Arbetar du på ett företag eller inom en organisation som arbetar med kompetens- och utbildningsfrågor och är intresserad av att boka en monterplats på Kompetens Arena under Elmia Produktionsmässor 2024 så hittar du mer information och priser här.

För mer information kontakta våra mässansvariga genom att klicka här.