Nyheter

Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, arbetar för en säkrare trafikmiljö längs Sveriges vägar genom skyddsanordningar för fordon – räcken av olika slag. SVBRF är med och arrangerar På Väg, och på mässan visar de skyddsanordningarnas viktiga roll i trafikmiljön.

14 januari 2019 Läs mer
Toni Ogemark, SVMF

Ökat och bättre arbete med vägmarkeringar är en viktig insats för att få ner antalet trafikolyckor. Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, kommer till På Väg och presenterar bland annat en ny handbok för vägmarkeringar.

17 december 2018 Läs mer

Det blev succé direkt för den nya mässan På Väg, mötesplatsen för alla som arbetar på väg. Två intensiva dagar med möten, affärer och kunskap blev en härlig fest för branschen.

09 mars 2017 Läs mer

Ramirent kommer till På Väg med ett nytt skyddsräcke för cyklister och gående. Det är designat och utvecklat på ett helt annat sätt än traditionella kravallstaket och TA-balkar i betong som annars används. Dessutom blir det premiärvisning för en fordonsbarriär med alldeles färsk patentansökan.

01 mars 2017 Läs mer

Påkörningar av TMA-fordon vid vägarbeten är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. ATA presenterar på mässan nya lösningar för att förstärka varningen till trafikanter när de närmar sig ett vägarbete och därmed minska exponeringen av TMA-fordonen.

28 februari 2017 Läs mer

ATKI är specialiserade på trafikregistreringar av olika slag – allt från hastighetsmätare till trafikräknare. Nu etablerar de sig på den svenska marknaden och kommer till På Väg för att presentera sig och sina många olika lösningar.

24 februari 2017 Läs mer

Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat relativt konstant flera år, men som även misstänks ha ett stort mörkertal. Trafikverket kommer till På Väg för att tala om den senaste statistiken och orsakerna till olyckorna.

23 februari 2017 Läs mer

Berlex introducerar ett helt nytt bullerskydd för vägarbetsplatser och andra arbetsplatser utomhus som behöver ljuddämpning för bättre arbetsmiljö. Det mobila, lättmonterade och vädertåliga bullerskyddet EchoBarrier premiärvisas nu på mässan.

23 februari 2017 Läs mer

DAVNORDIC AB är ny leverantör av vägräcken och relaterade trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. De kommer till På Väg för att presentera sig och sitt utbud.

21 februari 2017 Läs mer

Äntligen är det dags att mötas alla tillsammans, alla vi som har vägen som arbetsplats! Den 7 – 8 mars är det premiär för vår nya mässa På Väg, två intensiva dagar där vi talar om allt som har med säkrare vägarbetsområden att göra – säkerhet för alla på väg.

16 februari 2017 Läs mer

Arbetsmiljöverket är med på Utbildningstorget för att prata om hur viktigt det är med krav på bra arbetsmiljö redan vid upphandling. Med sig har de också förslag för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och öka kunskaperna om det riskfyllda arbetet ute på vägarna.

14 februari 2017 Läs mer

Att arbeta säkert ute på vägarna kräver god utbildning. Runt tio företag och myndigheter kommer att finnas på Utbildningstorget under På Väg för att informera om allt från lagkrav och regler till praktiska hjälpmedel och arbetsmetoder som ökar säkerheten.

09 februari 2017 Läs mer

Barriärtorget är den särskilda platsen på mässan för att visa upp olika temporära skyddsanordningar, hur de fungerar, olika mått och hur de ser ut uppställda i realistisk miljö.

31 januari 2017 Läs mer

Var tredje trafikant som hamnar på sjukhus är en cyklist. Några av dem skadas vid vägarbeten, och många gånger handlar orsaken om saker som missats när det gäller hänsyn till de oskyddade trafikanterna. 

24 januari 2017 Läs mer
Göran Fredriksson, SBSV, är ansvarig för mässans seminarieprogram.

Oskyddade trafikanter och vägarbetsplatser, testmetoder av barriärer och olycksförebyggande åtgärder – det är några av de ämnen som tas upp på de seminarier som arrangeras under mässan.

19 januari 2017 Läs mer