Nyheter

Liten mässa men med allt för alla som arbetar På Väg. Foto: Elmia AB

På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – samlade branschen till två givande dagar på Elmia i Jönköping. Nya produkter, ny forskning och nya samarbeten var några av alla vägliga nyheter som presenterades.

19 mars 2019 Läs mer
Foto: Elmia AB

Flera kommuner skrev under mässan På Väg tillsammans på en avsiktsförklaring om samarbete för testmetod och klassificering av korta temporära barriärer. Samarbetet syftar till att tillsammans med branschorganisationerna SBSV och SAK ta fram en helt ny säkerhetsprodukt att använda vid vägarbeten i stadsmiljö – en ny skyddsanordning som inte finns i dag.

18 mars 2019 Läs mer
Övertygande omröstning från mässbesökarna, konstaterar Ulf Rosander och Thomas Bergendahl, båda SBSV. Foto: Elmia AB

Limegult är det nya orange – det står klart när mässbesökarna fick välja färgtema vid vägarbeten. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, hade ställt upp två vägarbeten sida vid sida vid mässentrén till På Väg. Ett med sitt nya förlag limegult, och ett med den traditionella färgen orange som dominant färg. Besökarna fick titta, känna och välja – och det blev ett tydligt vägval för limegult.

18 mars 2019 Läs mer

Flera av Sveriges största kommuner – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping – kommer inleda ett samarbete om en ny säkerhetsprodukt vid vägarbeten. Det handlar om en ny sorts korta skyddsanordningar vid vägarbeten i stadsmiljö, som inte finns idag och som skulle öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och vägarbetare. Det gemensamma projektet presenteras under mässan På Väg på Elmia i Jönköping 13 – 14 mars.

11 mars 2019 Läs mer
Limegul markering vid markering av vägarbete Foto: Berlex AB

Kan limegult bli den nya färgen för att säkrare markering av vägarbeten? SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, lanserar förslaget under mässan På Väg på Elmia i Jönköping den 13 – 14 mars. Limegult har i undersökningar visat sig vara tydligare att uppfatta för ögat och som genomgående färgtema på alla skyltar och markeringar skulle hela vägarbeten kunna ramas in som säkerhetszoner, menar SBSV.

26 februari 2019 Läs mer
Thomas Wuopio, SBSV

Varje år inträffar ett stort antal trafikolyckor vid vägarbeten. Mest farligt lever vägarbetarna, de som har sin arbetsplats ute i trafiken. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, ser med oro på situationen och att den tidigare positiva trafiksäkerhetsutvecklingen sedan 2010 nu stagnerat. Arbetet med att i samverkan med Trafikverket vända trenden är en av deras huvudfrågor under På Väg.

01 februari 2019 Läs mer
Göran Fredriksson, SBSV

Trafikanordningar anpassade för cyklister är efterlängtat och under På Väg presenteras den nya standarden för det. Nationell statistik om olyckor och tillbud, ny handbok för vägmarkering och nya kompetenskrav vid upphandling är andra ämnen som tas upp på mässans seminarier – alla med fokus på nyheter, utbildning och utveckling för en säkrare miljö på gator och vägar.

29 januari 2019 Läs mer

Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, arbetar för en säkrare trafikmiljö längs Sveriges vägar genom skyddsanordningar för fordon – räcken av olika slag. SVBRF är med och arrangerar På Väg, och på mässan visar de skyddsanordningarnas viktiga roll i trafikmiljön.

14 januari 2019 Läs mer
Toni Ogemark, SVMF

Ökat och bättre arbete med vägmarkeringar är en viktig insats för att få ner antalet trafikolyckor. Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, kommer till På Väg och presenterar bland annat en ny handbok för vägmarkeringar.

17 december 2018 Läs mer

Det blev succé direkt för den nya mässan På Väg, mötesplatsen för alla som arbetar på väg. Två intensiva dagar med möten, affärer och kunskap blev en härlig fest för branschen.

09 mars 2017 Läs mer

Ramirent kommer till På Väg med ett nytt skyddsräcke för cyklister och gående. Det är designat och utvecklat på ett helt annat sätt än traditionella kravallstaket och TA-balkar i betong som annars används. Dessutom blir det premiärvisning för en fordonsbarriär med alldeles färsk patentansökan.

01 mars 2017 Läs mer

Påkörningar av TMA-fordon vid vägarbeten är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. ATA presenterar på mässan nya lösningar för att förstärka varningen till trafikanter när de närmar sig ett vägarbete och därmed minska exponeringen av TMA-fordonen.

28 februari 2017 Läs mer

ATKI är specialiserade på trafikregistreringar av olika slag – allt från hastighetsmätare till trafikräknare. Nu etablerar de sig på den svenska marknaden och kommer till På Väg för att presentera sig och sina många olika lösningar.

24 februari 2017 Läs mer

Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat relativt konstant flera år, men som även misstänks ha ett stort mörkertal. Trafikverket kommer till På Väg för att tala om den senaste statistiken och orsakerna till olyckorna.

23 februari 2017 Läs mer

Berlex introducerar ett helt nytt bullerskydd för vägarbetsplatser och andra arbetsplatser utomhus som behöver ljuddämpning för bättre arbetsmiljö. Det mobila, lättmonterade och vädertåliga bullerskyddet EchoBarrier premiärvisas nu på mässan.

23 februari 2017 Läs mer

DAVNORDIC AB är ny leverantör av vägräcken och relaterade trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. De kommer till På Väg för att presentera sig och sitt utbud.

21 februari 2017 Läs mer

Äntligen är det dags att mötas alla tillsammans, alla vi som har vägen som arbetsplats! Den 7 – 8 mars är det premiär för vår nya mässa På Väg, två intensiva dagar där vi talar om allt som har med säkrare vägarbetsområden att göra – säkerhet för alla på väg.

16 februari 2017 Läs mer

Arbetsmiljöverket är med på Utbildningstorget för att prata om hur viktigt det är med krav på bra arbetsmiljö redan vid upphandling. Med sig har de också förslag för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och öka kunskaperna om det riskfyllda arbetet ute på vägarna.

14 februari 2017 Läs mer

Att arbeta säkert ute på vägarna kräver god utbildning. Runt tio företag och myndigheter kommer att finnas på Utbildningstorget under På Väg för att informera om allt från lagkrav och regler till praktiska hjälpmedel och arbetsmetoder som ökar säkerheten.

09 februari 2017 Läs mer

Barriärtorget är den särskilda platsen på mässan för att visa upp olika temporära skyddsanordningar, hur de fungerar, olika mått och hur de ser ut uppställda i realistisk miljö.

31 januari 2017 Läs mer