Autori

Lägg till i besökskorg
Monter
B01:05B01:05
Företagsinformation
Autori
Kiviharjunlenkki 1B
90220 OULU
FINLAND
Tel: +358 424 97 2200

Beskrivning

Autori är ett mjukvarubolag grundat 1988 med fokus på effektivisering av vägdrift och -underhåll. Våra kunder är myndigheter, entreprenörer och konsulter. Med hjälp av våra produkter effektiviserar våra kunder sin verksamhet genom förbättrat informationsflöde, förbättrad lägesbild, realtidsuppföljning och automatiserad rapportering. Detta erhålls genom integrering till diverse IT-system, IoT-enheter och med hjälp av enkla funktioner för att rapportera utfört arbete. Vi erbjuder bl.a. lösningar för vägunderhåll, kvalitetsövervakning, beläggning, vägmarkering, vägbelysning och trafikarrangemang.