Nordens viktigaste mötesplats för profil- och promotionbranschen

Två dagar fyllda av möten med befintliga och nya leverantörer på Elmia i Jönköping, alla med nyheter att visa upp.
Nordic Profile Fair är fackmässan med fokus på nyheter för alla som arbetar med profil- och marknadsföringsprodukter.

Boka upp dessa två spännande dagar i din kalender!

Nordic Profile Fair januari 2019 besöktes av 1618 besökare (varav 277 återbesökare andra dagen) samt 117 utställande företag vilka gjorde mässdagarna till tre spännande och intressanta dagar med hela profilbranschen på plats i Jönköping.