Branschorganisation för sökhundar kommer till Elmia Hund

Branschorganisation för sökhundar kommer till Elmia Hund
BOSH – Branschorganisationen för sökhundar bildades under 2023 och kommer nästa år till Elmia Hund. Då presenterar de sina högkvalitativa sökhundtjänster genom både föreläsningar och uppvisningar.

Intresset för att köpa och upphandla olika sökhundtjänster har ökat rejält på senare år, men det är ofta svårt för uppdragsgivaren att veta vad som är professionellt. Beställaren behöver en hel del kunskap för att kunna bedöma vad som är bra.

- Jag fick personligen många frågor, bland annat om vad man ska ställa för frågor vid en beställning eller upphandling av en söktjänst, berättar Maria Delin, som är initiativtagare till och generalsekreterare i BOSH. Till slut såg jag behovet av att starta en branschorganisation. Vår målsättning är att förenkla för uppdragsgivare genom att samla de främsta aktörerna på ett ställe, där vi säkerställer att de uppfyller kraven.

Bjuder på uppvisningar, föreläsningar, kunskap och information

Nu är det alltså glädjande nog klart att BOSH kommer till Elmia Hund den 1-2 mars nästa år. Där kommer de att ha en monter där besökarna kan få mer information om dem. Dessutom kommer de att hålla föreläsningar om de olika inriktningarna som BOSHs medlemsföretag har, så som specialsök inom skogsbrand, narkotika, vattenläckor, vägglöss och barkborrar. Det blir också uppvisningar med både narkotika- och vägglushundar.

- Vi vill vara med på Elmia Hund dels för att visa våra potentiella uppdragsgivare var de kan hitta proffsiga och kompetenta sökhundsföretag, dels för att locka nya medlemsföretag att gå med i BOSH, berättar Maria Delin.

Maria har ett förflutet bland annat som hundförare inom Tullverket och driver idag det egna företaget Watson Detective Dogs. Där hjälper hon både företag och skolor att skydda sin personal, verksamhet och varumärke mot narkotikaproblematik genom föreläsningar, utbildningar och operativa insatser med narkotikasökhundar.

- Under mina år som tullinspektör insåg jag att det inte räcker med att arbeta brottsbekämpande, vi behöver arbeta brottsförebyggande också, säger Maria. Därför tog jag klivet och startade Watson Detective Dogs.


Maria Delin tillsammans med narkotikahunden sprockern (blandning cocker spaniel och springer spaniel) Frank Nordquist under ett av sina uppdrag på en skola. Foto: Gustav Gräll

Kvalitetssäkring av branschen viktig

BOSH vill dock samla hela branschen, inte bara narkotikasökhundar, och lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra den växande sökhundbranschen.

- Vi vill visa uppdragsgivare att om man är medlem i BOSH håller man hög kvalitet. Därför kommer vi att ställa krav på att våra medlemsföretag genomgår en tjänstbarhetsbedömning varje år, berättar Maria. Där kommer vi att ställa olika kvar beroende på vad det handlar om för typ av hundar, även om det dock lagmässigt är en del gemensamma krav som ställs. Tjänstbarhetsbedömningen handlar också om att även hundförare måste göra teoriprov ibland.

- I BOSH kan man även bli stödmedlem eller välja att sponsra ett helt sök, till exempel kan man som företag sponsra ett narkotikasök på en närliggande skola.

Läs mer om BOSH på www.bosh.nu.