Solteknikdagen - ett samarbete med Installatörsföretagen

Solteknikdagen - ett samarbete med Installatörsföretagen
Den 13–15 februari 2024 arrangeras Elmia Solar, Nordens största fackmässa inom sol, laddning, installation och lagring, på Elmia i Jönköping. Nu står det klart att Installatörsföretagen blir samarbetspartner till Elmia Solar. I samband med mässan, den 13 februari, kommer de att arrangera Solteknikdagen. Det blir en halvdag med fokus på solteknik som syftar till att öka kompetens och kunskap inom området.

– Att vi nu utvecklar ett samarbete kring Elmia Solar med Installatörsföretagen ger oss möjlighet att utveckla mötesplatsen ytterligare och förmedla kunskap och lärdomar till hela branschen. Det gör vi bland annat med Solteknikdagen, säger Elin Rickardsson, mässansvarig för Elmia Solar. 

 

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, ser fram emot Elmia Solar som en ny mötesplats för branschen.

– Vi är glada över att vara samarbetspartner till Elmia Solar. Tillsammans skapar vi en unik mötesplats för solenergibranschens företrädare och företag. Vi ser fram emot många spontana möten, affärer och kunskapsutbyten, säger Ola Månsson.

Installatörsföretagen kommer även att ha en föreläsning i scenprogrammet där Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert, kommer att bidra med sin kunskap kring ”säker sol”.

 

Elmia Solar kommer att samla ett hundratal utställare under ett och samma tak under tre dagar. Det blir ett brett utbud av produkter och lösningar som visas på mässan. Bland annat tillverkare från både Europa och Kina och grossister som EWS, KP Energy och Aprilice.

I scenprogrammet kommer viktiga frågor som regelverk, behörighet, kompetensförsörjning, arbetsvillkor, hållbarhet och säkerhet att belysas.