Elmia Solar samarbetar med branschorganisationen Svensk Solenergi

Elmia Solar samarbetar med branschorganisationen Svensk Solenergi
4-6 februari 2025 går Elmia Solar av stapeln och precis som vid första genomförandet samarbetar vi inför kommande mässa med branschorganisationen Svensk Solenergi.

Så här säger Svensk Solenergi´s vd Anna Werner om samarbetet:

- Svensk Solenergi ser med stolthet och spänning fram emot Elmia Solar 2025. Vi är med som samarbetspartner och tillsammans med våra medlemmar, andra branschföreningar och intressenter möjliggör vi och Elmia fackmässans utveckling och förstärkning av viktiga områden i branschen. Mässan Elmia Solar är den gemensamma platsen för det och 2024-års genomförande bevisade just det. Vi aktörer inom sol, energi, laddning, lagring och installation har en fantastisk möjlighet att mötas och tillsammans driva viktiga frågor och lösningar framåt.
Anna Werner, vd Svensk Solenergi.