Framtida forskningsprojekt presenteras av Mälardalens universitet

3 snabba frågor till Bengt Stridh, universitetslektor Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

1. Varför ställer ni ut på Elmia Solar?
Vi vill visa upp våra forskningsprojekt och forskningsresultat inom agrivoltaiska system där jordbruk och solceller samsas på samma mark, som vi tror kan lösa den konflikt som idag finns när man önskar installera konventionella solcellsanläggningar på jordbruksmark.  

2. Vilka produkter/tjänster erbjuder ni?
Vi vill nätverka och knyta kontakter med flera solcells- och jordbruksföretag, där vi tillsammans kan planera och genomföra framtida forskningsprojekt. 

3. Vad kommer vi att få se i er monter under mässan?
I vår monter kan du förutom att se våra postrar träffa oss forskare vid Mälardalens universitet och diskutera vår forskning. Vi kan visa hur man med våra simuleringsprogram kan beräkna solinstrålning mot solcellsmodulerna och marken samt produktionen av solel och den gröda man odlar.  

Du kan besöka Mälardalens universitet i monter A09:36.

Läs mer om deras mässdeltagande här.