Historia

Elmias skogmässor arrangerades för första gången 1977 och från starten har mässan varit en succé. Det har inte minst märkts på besökarantalet – senaste mässan 2019 sökte sig drygt 20 000 personer till SkogsElmia.
Från starten 1977 och fram till slutet av 80-talet hette alla skogsmässor Elmia Wood. Mässorna hade internationell inriktning och genomfördes vartannat år. Efter 1989 års Elmia Wood fick den internationella skogsmässan fyra-årsintervall. Samtidigt etablerades en skandinavisk mindre mässa i mellanåren, SkogsElmia, så att den svenska publiken fortfarande gavs möjlighet att gå på skogsmässa vartannat år. SkogsElmia har idag utvecklats till en mässa med främst småskalig teknik.
 
Elmia Wood har utvecklats mot en mässa som tar ett helhetspersektiv på en internationell skogsmarknad. Mässan är ett etablerat internationellt skyltfönster som skapar exportmöjlighter. Elmia Wood har också lång tradition av att lyfta mindre företag och innovationer till nya världsmarknader. Vi har ett stort hjärta som klappar för branschen och därför låter vi både stora och små innovationer få ta större och större plats. Samtidigt har hållbarhetsfrågor blivit en självklarhet på SkogsElmia.