”Vi fick leads från helt nya kunder”

”Vi fick leads från helt nya kunder”
Leads från nya kunder och en ökad försäljning av utbildningar. För Engel blev Elmia Polymer 2022 en riktigt bra mässa – inte minst tack vare ett stort intresse för deras nya intelligenta och digitala lösningar. Nu önskar Staffan Reimendal, försäljningschef i Norden för Engel, bara att fler plastmaskinleverantörer väljer att ställa ut på mässan.

Hur gick det på Elmia Polymer 2022?  

– Vi tycker rent generellt att det var en bra mässa och att det var betydligt bättre än förra gången. För oss handlar mässan mestadels om att bibehålla kontakten med existerande kunder, men vi fick faktiskt leads från helt nya kunder också.  

Hur var känslan under mässan? 

– Under de här senaste fyra åren har våra kunder tagit åt sig av alla nyheter kring digitala lösningar som finns på marknaden och kunnat implementera dem i allt högre grad. Det var tydligt att de har lärt sig att se behovet och nyttan av lösningarna, därför kunde vi också prata mer om de tjänsterna på mässan och få en större respons än tidigare. 

– Sedan tycker vi också det är en bra mässa på så sätt att man inte bara träffar beslutsfattare, vilket det i högre grad är på de stora internationella mässorna i Tyskland. Det kommer fler ställare och operatörer till Elmia Polymer, vilket är viktigt för oss eftersom det är de som jobbar med maskinerna. Vi tycker det är skoj att få träffa så många som möjligt och fick även många kontakter från Danmark och Norge. 

Gjorde ni några affärer på mässan? 

– Vi hade några för oss helt nya kontakter och fick leads från ett företag som i dag bara har en liten produktion. De kom till Elmia Polymer för att träffa oss eftersom de hade sett vårt koncept med pelarlösa maskiner som vi är ensamma om på marknaden. En av fördelarna med de maskinerna är att det går att få in större verktyg och det hade de snappat upp någonstans. Det mötet genererade både leads och offertarbete. Utöver det fick vi väldigt bra respons på vår akademi som vi har satt upp i Jönköping, vilket faktiskt har gjort att vi har ökat försäljningen på utbildningen dramatiskt. 

Hur viktig är Elmia Polymer för er del? 

– Jag tycker verkligen att det behövs den här typen av renodlad mässa för maskiner och robotar. Elmia Polymer är dessutom en bra industrimässa eftersom den arrangeras samtidigt som Elmia Automation, vilket passat väl in i vår verksamhet. Jag tror det är nödvändigt med ett sådant upplägg eftersom det blir lite för litet med bara en plastmässa. Det är också viktigt att vi får möjlighet att träffa och prata med våra konkurrenter för att få en bra bild av hur marknaden ser ut. Sedan tycker jag det är synd att inte alla plasmaskinleverantörer ställer upp, från vår sida ser vi gärna att fler av våra konkurrenter väljer att ställa ut. 

Bildtext: Staffan Reimendal till vänster med Jens Thor Hansen som är vd för Engel Nordic under Elmia Polymer 2022.