Svävande nyheter från Beckhoff

Svävande nyheter från Beckhoff
På Elmia Automation skulle Beckhoff ha visat det nya planarmotorsystemet XPlanar Flying Motion. Vad som är det unika? Det handlar om svävande mover-enheter med sex frihetsgrader.

Med XPlanar öppnar Beckhoff nya vägar inom maskinkonstruktion tack vare planarmover-enheter som svävar fritt över godtyckligt placerade planarplattor och gör möjligt en flexibel, exakt och dynamisk positionering. Inom maskinkonstruktion blir resultatet en maximal frihet och förenkling vid design av maskiner och system.

XPlanar-systemet kombinerar individuell anordning av planarplattor med en flerdimensionell positioneringsmöjlighet av planarmover-enheterna som svävar ovanför. Mover-enheterna kan flyttas smidigt och beröringsfritt med en hastighet på upp till 4 m/s, 2 g acceleration och 50 μm noggrannhet i positioneringsåterupprepningen – helt ljudlöst och friktionsfritt.

Planarmotorsystemet är skalbart efter behov och kan avsevärt underlätta design av maskiner och system. Tack vare den maximalt flexibla mover-positioneringen och den mycket höga rörelsedynamik är det exempelvis mycket enkelt att dela produktströmmar individuellt samt effektivt ersätta tidigare nödvändiga robotar och andra mindre flexibla mekaniska anordningar. Mover-enheternas kontaktfria rörelser eliminerar dessutom slitage, emission och nedsmutsning.

Grunden i XPlanar-Systems är de 240 x 240 mm stora planarplattorna som kan placeras på valfritt sätt, exakt anpassat till den aktuella tillämpningen. Plattorna innehåller all elektronik och stödjer EtherCAT-G-kommunikation. Ovanför dem svävar ett valfritt antal planarmover-enheter, vilket möjliggörs av integrerade magneter. Mover-enheterna kan inte bara användas vågrätt utan även lodrätt och till och med upp och ned.

Den kollisionsfria och synkroniserade rörelsen av flera mover-enheter och en automatisk banoptimering är ytterligare funktioner som tillhandahålls med automatiseringsprogramvaran TwinCAT. Genom att exempelvis förflytta flera mover-enheter i grupp kan den maximala nyttolasten ökas.

XPlanar lämpar sig som mycket flexibelt transportsystemet inom maskinteknikområdet, särskilt för automatisering av förpacknings-, monterings-, sorterings- och plockningsprocesser. Fritt val ytor – lättrengörligt glas, rostfritt stål i hygienisk design eller plastfilm – möjliggör användning i renrum, i läkemedels- och livsmedelsindustri samt i vakuum.