14 - 17 maj 2024

Så lockar vi fler kvinnor till tillverkningsindustrin!

Så lockar vi fler kvinnor till tillverkningsindustrin!
Sanna Johansson, ansvarig för produktlabbet på Fagerhults Belysning, är en av de inspirerande kommande gästerna i Elmia Produktionsmässors nya satsning Morgonsoffan. Sanna kommer även att vara delaktig på Kompetens Arena under Elmia Produktionsmässor tillsammans med Handelskammaren Jönköpings län under torsdag förmiddag 16 maj.

Sanna arbetar idag som Laboratory Manager på Fagerhults Belysning, där hon leder ett team på 10 personer som arbetar med testning och CE-godkännande av produkter samt utvecklingstester och utredning av data kopplat till produkterna. Hon beskriver sin roll som tekniknära och betonar hur roligt och givande det är att kunna coacha sina medarbetare att utföra sitt jobb på bästa vis.

När det gäller att locka fler ungdomar till industrin tror Sanna att det är viktigt att prata om industrin i bredare termer och visa på alla de olika och spännande yrken som finns inom branschen. Hon påpekar att mycket av det vi handlar, från mat och kläder till teknikprylar och saker till hemmet, har sitt ursprung i någon slags industri.

För att locka fler unga kvinnor till industrin anser Sanna att utbildningar behöver vara mer varierade och inkludera ämnen som tilltalar bredare målgrupper.
- ”Under min skoltid handlade mycket teknikämnen om bilar, fordon och skogsmaskiner. Varför tar man inte upp hur ett avancerat hårverktyg eller spraytan-apparat fungerar?" frågar hon.

När det gäller framtiden för tillverkningsindustrin ser Sanna många spännande utmaningar, särskilt inom hållbarhet.
-"Hur skapar vi hållbara industrier för att bidra till en bättre omvärld och miljö? Hur minskar vi industrins påverkan på klimatet?" frågar hon och betonar vikten av att industrin fortsätter att utvecklas och anpassa sig för att möta framtidens behov.

Genom sitt deltagande i Morgonsoffan och på Kompetens Arena kommer Sanna att dela med sig av sin expertis inom tillverkningsindustrin och passion för teknik för att locka fler kvinnor till tillverkningsindustrin och därigenom bidra till en mer inkluderande och hållbar framtid för branschen.