Produktionsdagen ger svensk tillverkningsindustri superinjektioner av kunskap för framtiden

Produktionsdagen ger svensk tillverkningsindustri superinjektioner av kunskap för framtiden
Under Produktionsdagen den 23 maj 2023 på Elmia i Jönköping står svensk tillverkningsindustri i centrum. Dagen kommer att fyllas med annorlunda och nya infallsvinklar – konkreta superinjektioner av kunskap för dig, oavsett ledande befattning inom tillverkande industri. En viktig del med dagen är även nätverkandet och kunskapsutbytet mellan föreläsningarna.

Produktionsdagen är en satsning som Elmia Produktionsmässor gör tillsammans med branschen för de sex enskilda mässorna. Tanken bakom dagen är att skapa en naturlig brygga under åren mellan Produktionsmässorna.

– Under Produktionsdagen adresserar vi utmaningar som berör oss alla, oavsett vilken bransch som vi verkar i. Här tar vi helt enkelt på oss den gemensamma ”industrihatten” och funderar tillsammans på hur vi kan göra svensk industri mer konkurrenskraftig. För det är ju så, att ensam sällan är stark och vi vill så ett frö till deltagarna som är fylld av värdefulla insikter och samtidigt ge dem en möjlighet att byta erfarenheter med andra branscher, säger Tomas Berg, ordförande för SVMF.

– Vi är alla måna om att utveckla svensk industri och främja svensk tillverkning, vilket samtidigt gör att vi delar samma utmaningar. Under Produktionsdagen presenterar vi både ämnen från branschernas skärningspunkter och det mest intressanta från varje bransch som kan intressera över gränserna. För någonstans kan vi alla, oavsett bransch, lära oss från de andra branscherna och applicera den nya kunskapen på den egna branschen, säger Johanna Backman Jacobsson, ledamot i SVMF:s styrelse.

 

Kunskapsutbyte över gränserna

Produktionsdagen handlar på många sätt om att skapa ny energi. Att få injektioner av kunskap och samtidigt träffa kollegor från andra delar av tillverkningsindustrin för att dela erfarenheter och insikter med varandra. ”En viktig del med dagen är därför nätverkandet och kunskapsutbytet i pauserna mellan föreläsningarna”.

– Produktionsdagen är ett bra komplement till Elmia Produktionsmässor vartannat år. Innovationscyklerna inom till exempel additiv tillverkning håller ett högt tempo och därför är det väldigt positivt för vår bransch med en mellanårsaktivitet. Att alla sex branscher är samlade gör dagen extra spännande eftersom additiv tillverkning har beröringspunkter inom de övriga fem områdena. Vi inom additiv tillverkning vill att fler producerande företag ska inse fördelarna med den här produktionsmetoden och Produktionsdagen är då ett ypperligt tillfälle att nå ut till industrin och väcka ett intresse hos användare som i vanliga fall använder traditionella tillverkningsmetoder, säger Mi Åberg, ordförande, SVEAT.

 

Konkreta verktyg att jobba med

De ämnen som tas upp under Produktionsdagen är övergripande för alla branscher som ingår i Elmia Produktionsmässor och kommer till exempel handla om kompetensförsörjning, automation, hållbarhet och innovation.

– Kompetensfrågan är gemensam för oss alla – precis som automation och digitalisering – och här går det att fånga upp allmängiltiga arbetssätt för samtliga branscher. Det viktigaste med Produktionsdagen är att deltagarna får med sig konkreta verktyg hem till företaget – genom till exempel goda exempel – som de kan börja arbeta med direkt, säger Mathias Lundin, vd, Svetskommissionen.

Det är de konkreta verktygen, de nya infallsvinklarna och kunskapsutbytet från andra branscher som gör Produktionsdagen till en unik dag för svensk tillverkningsindustri.

– Plastbranschen är en elintensiv bransch och Produktionsdagen ger oss en möjlighet att få höra hur andra branscher jobbar och vad de har gjort för lyckade insatser. Vi har ju liknande utmaningar i alla branscher och en viktig fråga är alltid hur vi ska lyfta industrin för kommande generationer. Varje år tappar vi en ny generation och det är förlorad tid för industrin. Tack vare Produktionsdagen kan vi hålla diskussionen vid liv även de år som Elmia Produktionsmässor inte arrangeras, säger Anders Friborg, ordförande, Plastmaskingruppen.

 

Tillsammans för industrins framtid

Produktionsdagen är en dag för alla som har ett intresse av att stärka och utveckla svensk tillverkningsindustri – oavsett om man är vd, produktionstekniker, produktionsledare eller maskinoperatör.

– Vi ser Produktionsdagen som en dag för alla som har en vilja och ett intresse att utveckla svensk produktion. Vår ambition är att det här blir dagen då svensk industri samlas och börjar prata med varandra. Ett sådant forum finns inte i dag, ett forum som täcker alla de branscher som Produktionsdagen gör, säger Tomas Berg.