Plastlabb ger Reelabs kunder nya möjligheter

Plastlabb ger Reelabs kunder nya möjligheter
Återvunnen plast är inget nytt. Men att återvunnen plast håller så hög kvalitet som den faktiskt gör kanske är en nyhet för många. För Reelab handlar det om att ständigt utveckla nya hållbara material med hjälp av ny teknik och kunskap. Hur då? Jo, bland annat genom ett helt nytt laboratorium som får utrymme på Elmia Polymer.

Hållbarhet är ledordet för Reelab. Genom att arbeta med flödet för återvunnen plast; från avfall och hela vägen till en ny produkt- inklusive transport, tvätt, sortering och processen att tillverka den återvunna plasten; kan plastprodukter tillverkas med en minskad miljöbelastning jämfört med om nyvara används och samtidigt hålla jämn och hög kvalitet. Ett led i utvecklingen är Reelabs Greenology Tech Center.

   – Vi har investerat i ett plastlaboratorium där vi har möjlighet att testa olika material åt våra kunder och vi kan även certifiera material utifrån olika egenskaper. Det är ett sätt för oss att gå lite längre än att bara leverera ett hållbart material. Det kan till exempel vara ett material som minskar koldioxidutsläppet. På Elmia Polymer vill vi visa att vi har ett labb och vilka tjänster vi kan erbjuda där, säger Kristin Nilsson, vd på Reelab.

Mer hållbar råvara
I labbet kan Reelab till exempel mäta plastens egenskaper och analysera innehållet i en återvunnen materialström. Allt för att säkerställa att leveranserna uppfyller de krav som kunderna ställer.

   – Vi kan leverera en plast som är mer hållbar jämfört med en nyråvara eftersom den är återvunnen. Efterfrågan på återvunnet material är stort i dag och många produktägare ser över sitt materialval. Då är vårt material ett bra alternativ, säger Emma Nilsson, affärsutvecklare på Reelab.

Viktigt med kunskap
En viktig aspekt för Reelab är att sprida kunskap om återvunnen plast. Till exempel att många produkter som i dag tillverkas av ny plast, kan tillverkas av 100 procent återvunnen plast.

   –Många som utvecklat en produkt och önskar tillverka den i hållbart material får tips och råd från oss om vilka material som är möjliga och fungerar till deras produkt. Att ta reda på vad som är viktigast för produkten och sätta en specifikation efter det, gör det möjligt att erbjuda ett återvunnet material som fungerar för produkten och produktionen av den, säger Emma Nilsson.

   Kunders krav kan även handla om vad det är för material som återvunnits. Trenden är att använda konsumentspill, avfall av produkter som använts till skillnad från produktionsspill som är kassationsmaterial från plastindustrin. Något som Reelab länge har förespråkat.

   – Vi försöker att förmedla kunskap så mycket som det går och det har vi möjlighet att göra på Elmia Polymer. Nu när vi inte har träffats på ett tag ser vi fram emot att få träffa alla igen. Det finns ett positivt och bra flöde bland de plastbearbetande företagen, säger Kristin Nilsson.

På bilden: Till vänster Gabriela Peralta, materialutvecklare, och Kristin Nilsson, vd, i Reelabs laboratorium.