14 - 17 maj 2024

Ökad precision, processäkerhet och effektivitet – resultatet av nya verktygslösningar som HORN visar upp på Elmia Verktygsmaskiner

Ökad precision, processäkerhet och effektivitet – resultatet av nya verktygslösningar som HORN visar upp på Elmia Verktygsmaskiner
Verktygslösningar med bredd och flexibilitet för en omställbar industri. I år testar man dessutom ett nytt koncept i montern som ger besökaren en ny helhetsupplevelse.

– Ja, den här gången kommer vi inte bara att visa själva verktyget utan även exempel på detaljen som blivit resultatet så att du kan se hela lösningen. Många kunder kommer till oss med en detalj och undrar, hur kan vi bäst tillverka den här. Genom att visa helheten hoppas vi att kunna väcka nya idéer hos våra besökare, säger Tony Asplund, försäljningschef HORN Sverige & Danmark.

 

Nyhet för spånkontroll och processäkerhet

I fokus för de nya produkter som exponeras på mässan hittar vi bland annat fullradieskär med KR-geometri för spår- och kopiersvarvning med hög matningshastighet.

– En stabil design med bra spånkontroll och processäkerhet, förklarar Tony.

– Vi har också en ny skärsort, SG66, för svåra applikationer, exempelvis svarvning av detaljer med olika hårdhetszoner. I kombination med finkornig hårdmetall ger skiktet av aluminium-titan-kromnitrid hög prestanda vid bearbetning av härdat stål upp till 58 HRC.

 

Nyhet för effektiv bearbetning i aluminium

Bland nyheterna hittar vi även nya M475, spår- och slitfrässystem, som nu även kommer med bredderna 3 och 4 mm och med kvalitén RC4G.

– Och så kommer vi att presentera ett nytt modulärt diamantfräsverktyg från URMA för effektiv bearbetning av aluminium och icke-järnmetaller i stora volymer, tack vare det stora antalet PCD-skär, säger Tony.

Resultatet kan mätas i ökad precision liksom utökad effektivitet och processäkerhet.

 

Breddat program möter växande kundkrets

Med spårbearbetning och avstickning som säker grund har HORN successivt byggt ut sin portfölj till att idag täcka hela bredden av behov inom fräsning, svarvning, brotchning och borrning.

– Urma och Boehlerit är fortfarande våra två största och viktigaste samarbetspartners men vi har sett vikten av att bredda vårt program för att möta behoven hos en växande kundkrets, förklarar Tony.

 

Flexibilitet och omställbarhet

Tillväxt på kundsidan sker starkt bland annat inom automotive och medical, och även inom grov bearbetning. Tony ser en tydlig trend där allt större krav ställs på flexibilitet och omställbarhet, från storskalig volymproduktion i stora maskinlinjer till mindre batcher och snabbare omställningar i mer flexibla maskinlösningar.

– Verktyg och verktygslösningar idag kan vara ganska komplexa i kombination med olika maskintyper och programmering. Vi ser alltmer av nya material, hybridmaskiner och även hybridmaterial som påverkar bearbetningsteknikerna, säger Tony.

Här är det viktigt att man som verktygsleverantör kan matcha upp genom att leverera både bredd och flexibilitet för en omställbar industri, menar Tony.

 

Kvalitet och hållbarhet

Hållbarhet är också en avgörande faktor idag. Tillverkning, slipning och beläggning på HORNs stora anläggning i Tyskland är en stark fördel när det gäller både kvalitet och hållbarhet, menar Tony.

– Vi ser också stora hållbarhetseffekter med användning av mindre skär och utbytbara kronor. Allt går mot mer hållbara och smart lösningar.

Och att få visa dessa lösningar live på mässgolvet är en stor fördel. Tony hänvisar till det danska uttrycket som skulle kunna översättas med ”goda människor – goda verktyg”.

– HORN bygger på en gemenskap där vi vill visa och förmedla goda lösningar. Tillverkning är så komplext idag, det handlar inte bara om att bläddra i en katalog och hitta rätt lösning. Det som krävs är teamwork och det kan vi erbjuda, säger Tony Asplund,