14 - 17 maj 2024

Mitutoyo lägger grunden för den smarta fabriken

Mitutoyo lägger grunden för den smarta fabriken
De representerar en av marknadens mest använda mjukvaror för hantering av mätdata i den smarta fabriken. Samtidigt tar en av Mitutoyos doldisar på mätsidan klivet ut i rampljuset för att möta behoven hos en växande batteriindustri. På Elmia Verktygsmaskiner 14-17 maj presenteras båda lösningarna.

– Det här är vår viktigaste mässa vartannat år och det stora fokuset för oss i år ligger på smart produktion, att lyfta den smarta fabriken, säger Henrik Lalin, Marketing Manager/Sales Support, Mitutoyo Scandinavia AB.

 

MeasurLink syr ihop mätfunktionerna 

Uppkopplad produktion är vardag på fabriksgolven idag och det gäller även integrerade mätfunktioner, där Mitutoyo har ett brett sortiment för automatiserade lösningar. Henrik nämner särskilt MeasurLink, mjukvaran för mätdatahantering, statistisk utvärdering och även kontroll och styrning av produktion och processkapabilitet.

– MeasurLink byggs ut hela tiden med nya funktioner och är en av de mest sålda programvarorna på marknaden av den här typen, säger Henrik Lalin.

Insamlingen, analysen, övervakningen och hanteringen av mätdata i realtid – från praktiskt taget vilken mätenhet som helst – är en verklig nyckel menar Henrik.

– Hårdvarumässigt kan du koppla upp i stort sett alla våra produkter till det här systemet, från enkla skjutmått till koordinatmätmaskiner, för en samlad bild.

Och vinsten då?

– All tillverkande industri vill utveckla kvalitén på sina produkter samtidigt som man håller nere produktionskostnaden. Det här är den perfekta programvaran för att nå det målet, säger Henrik Lalin.

 

space4win skapar förutsättningar för automation

En annan tillgång i den smarta fabriken, berättar Henrik, är programvaran space4win för verktygskompensering. Möjligheten till obemannad körning är avgörande för framgångsrik tillverkning idag, något som sätter CNC-styrda maskiner och verktyg på prov. Men med space4win skapas förutsättningar för en helt automatiserad produktionscell då detaljen mäts och mätdata används för att korrigera verktygen i bearbetningsmaskinen.

För att möta marknadens växande behov har Mitutoyo skapat en separat avdelning av ingenjörer som bara jobbar med projekt inom automation.

– Vi ser att det är en så snabbt växande marknad som ofta kräver väldigt komplexa system. Här går vi in med våra integratörer, i samarbete med leverantörer av maskiner och verktyg, säger Henrik.

 

Litematic – nygammal storsäljare i växande bransch

Mitutoyo är en av världens ledande tillverkare av precisionsmätutrustningar och sortimentet spänner över allt ifrån mikrometrar, skjutmått och mätur till hårdhetsprovare, visionmätsystem och 3D-koordinatmätmaskiner. En mätenhet som funnits i sortimentet sedan länge men som fått marknadens uppmärksamhet rejält på sistone är Litematic, en högnoggrann motoriserad mätutrustning med extremt lågt mättryck motsvarande 0,01 N (1 gf) och en upplösning på 0,01 µm.

– Den här produkten har blivit en storsäljare gentemot europeiska batteritillverkare och deras underleverantörer. Vid tillverkning av folien som man bygger upp batterierna med måste man mäta skikten och här har batteriindustrin upptäckt möjligheterna med Litematic, säger Henrik.

Med det konstanta låga mättrycket har Litematic lämpat sig speciellt för mätning på tunna och känsliga material, exempelvis vid tillverkning av linser, eller vid mätning av fjädrande material som gummi, plast eller tunn film. Att Litematic fått en ny renässans tack vare den gröna omställningen inom elektrifiering har också gjort att utvecklingen av specialanpassade tillbehör tagit fart.

– För mätbranschen handlar det väldigt mycket om att lära om och att lära nytt idag. Verkstadsindustrin kan vi. Utvecklingen inom EV och även medicinteknik skapar nya förutsättningar som är inspirerande på många sätt. Det ställer höga krav på oss att kunna hantera nya behov – och att ha en hel del fantasi som visar på möjligheter att använda produkter. Här är Mitutoyos styrka det breda sortimentet, att vara bra på mycket, säger Henrik Lalin.