14 - 17 maj 2024

Mätning i CNC-maskin för tuffa miljöer

Mätning i CNC-maskin för tuffa miljöer
Med speciella mäthuvuden för extrema hastigheter och noggrannhet liksom unika produkter för ytmätning i maskin har Blum-Novotest utmärkt sig inom processkontroll i CNC-maskiner. 14-17 maj möter du dem på Elmia Verktygsmaskiner.

– Våra produkter är snabbast på marknaden och det kombinerat med den höga noggrannheten säkerställer stabila och lönsamma processer, säger Lars Strungat, vd Blum-Novotest AB.

Och just detta är vad bearbetande företag efterfrågar idag, menar Lars.

– Det handlar om att möjliggöra stabila processer där precisionen är högre än maskinens koordinatsystem och produkterna inte påverkas av skärvätska, smuts och vibrationer.

Blum-Novotest använder optoelektroniska mätsignaler för bästa noggrannhet och överlägsen snabbhet vid mätning och tack vare flera skyddande patent är mätprobarna helt okänsliga för den tuffa miljö där mätningarna utförs – inne i fleroperationsmaskinerna.

 

Presenterar sin senaste mjukvara

Under Elmia Verktygsmaskiner, del av Elmia Produktionsmässor, kommer man att visa både hårdvara och mjukvara samt även presentera nyheter och Blum-Novotests fullservice-koncept.

– Vår största nyhet är vår senaste mjukvara FormControl X som möjliggör processtyrning och övervakning i automatiserade tillverkningsprocesser, berättar Lars Strungat.

Mässan, menar Lars, är det perfekta tillfället för samtal kring hur tekniken kan bidra till ökad processkontroll och därmed ökad lönsamhet.

– Ett av Elmia Produktionsmässornas teman är Smart Industri och det är något vi riktar in oss på, då våra produkter och mjukvaror är ett viktigt verktyg för att möjliggöra detta. Mätning i maskin är ett krav när det gäller processäkerhet och automatiserade maskiner. Det är bara när du har kontroll över din tillverkning som du kan köra maskinen obemannad, säger Lars Strungat.

 

Automatiserad mätning för självgående maskin

Den senaste teknologiska utvecklingen bidrar starkt till utveckling av branschen.

– Allt går mot ökad automatisering och med våra produkter kan du göra maskinen självgående via detalj- och verktygsmätning men också när det kommer till service och underhåll av maskinen, då maskinen själv kan mäta upp kast och vibrationer i spindeln samt utvärdera skicket på linjärstyrningar, säger Lars Strungat.

 

Bildtext:
Blum-Novotests mätprobar mäter allt med hjälp av optoelektroniska mätsignaler