Mässteman 2024 - Smart industri. Hållbar industri. Omställbar industri.

Vi är stolta över att nu kunna presentera tre huvudteman som kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

Smart industri handlar om att utforska och presentera de senaste innovationerna och teknologierna som gör industrin mer effektiv och flexibel. Tekniker som digitalisering, automatisering, prediktivt underhåll m.m. är numera förutsättningar i en konkurrenskraftig tillverkningsindustri.

Hållbar industri betonar vikten av att minska vår påverkan på miljön och samhället. Besökarna kommer att få ta del av hållbara lösningar och metoder som minskar resursförbrukningen, ökar återvinning och främjar socialt ansvarstagande inom tillverkningssektorn.

Omställbar industri handlar om behovet av flexibilitet och anpassning inom dagens föränderliga tillverkningsindustri. Strategier och lösningar som hjälper företag att producera med en hög grad av variant- och volymflexibilitet är fokusområden som genererar en stark konkurrenskraft.


Mikael Ström som är mässansvarig för Elmia 3D, Elmia Plåt och Elmia Verktygsmaskiner och Bengt Johansson som är mässansvarig för Elmia Polymer, Elmia Svets och Fogningsteknik och Elmia Automation sammanfattar "Vi tycker att det känns mycket bra att tillsammans med representanter från våra samarbetspartners ha tre tydliga teman som speglar branschens största utmaningar. Dessa tre teman kommer vara tydliga under samtliga dagar under Elmia Produktionsmässor 2024”.