Lincoln Electric visar vägen för framtidens svetsande industri

Lincoln Electric visar vägen för framtidens svetsande industri
Flex-Fab skulle vara en av Lincolns stora nyheter under Elmia Svets och Fogningsteknik. En totallösning för robotsvetsning som optimerar produktivitet, flexibilitet och kvalitet vid tillverkning av svetsade konstruktioner.
– Flex-Fab finns i fyra olika varianter med en välkänd ABB-robot, en avancerad vågformstyrd svetsutrustning (Powerwave), rökgasutsug och filtrering, säger Johan Ingemansson, teknisk säljchef på Lincoln.

Johan Ingemansson håller vågformsstyrning, uppkopplade och intelligenta strömkällor, som ett av de hetare ämnena just nu för den svenska svetsbranschen.
– De framgångsrika företagen har redan insett att detta är en bra väg in i Industri 4.0, men det finns många kvar. I slutänden tror att detta blir en fråga om att förbli konkurensskraftig på en internationell marknad, säger han.

Lincoln jobbar även kontinuerligt med miljön, både ur det stora perspektivet och direkt med arbetsmiljön för svetsaren.
– Vi erbjuder bland annat tillsatsmaterial som ger mindre svetsrök och avancerade vågformer (LOW FUME PULSE). Naturligtvis även komplett personlig skyddsutrustning i sortimentet under namnet WELDLINE, säger Johan Ingemansson.

De flesta svetsströmkällor från Lincoln Electric uppfyller redan i dag de tuffa framtida EU ECO-designregler som börjar gälla år 2023.
–  Kanske jag är partisk när jag hävdar att Lincoln Electric leder utvecklingen på flera områden och de områden vi inte leder ligger vi generellt långt fram, säger Johan Ingemansson.