Det går bra för svenska underleverantörer.

Det går bra för svenska underleverantörer.
Trots utmaningar som hägrar så fortsätter svensk industri att stå stark. Under årets Elmia Subcontractor presenterade Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2021. Barometern visar på ett kvartal med positiva siffror jämfört med samma period tidigare år. Omsättningsförändringen har under tredje kvartalet ökat för 53 procent och företagen visar på en stor anpassningsförmåga trots flera utmaningar som slår hårt mot industrin.
– Underleverantörerna fortsätter att leverera men det finns många utmaningar som företagen förväntar sig får en direkt påverkan på omsättningen under kommande kvartal, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Det går bra för svenska underleverantörer. Trots utmaningar som hägrar så fortsätter svensk industri att stå stark. Det är det starkaste kvartal tre vi haft på 4 år. 51 procent av underleverantörerna uppger att de förväntar sig en ökad orderingång för kvartal fyra.

55 procent av underleverantörerna ser att vi är i en högkonjunktur, av dessa menar en stor grupp, 76 procent att konjunkturen inte kommer vika inom det närmsta halvåret.
– Att siffrorna för kvartal tre inte har varit så bra sedan 2017 visar på vilken potential och styrka det finns inom svenska företag som behövs tas betydligt bättre tillvara. Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt mycket tack vare industrins omställningsförmåga trots pandemi, leveransproblem, halvledar- och råvarubrist, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. I en rad möten med beslutsfattare pratar man om materialbrist men gör inget. Så kan vi inte ha det fortsätter Sanna. Materialbristen är ett fortsatt stålbad för svensk industri. Under föregående kvartal uppgav 75 procent att de drabbats av materialbrist. Under kvartal tre har siffran ökat till hela 84 procent. Vidare uppger sex av tio att de förväntar sig att materialbristen påverkar omsättningen med –10 procent under kommande kvartal. 21 procent beräknar att materialbristen kommer påverka omsättningen med –20 procent eller mer.

– Detta är alarmerande! Företagen behöver kapital för den stora tekniktransformation som sker just nu i form av Industri 4.0 med automatisering, digitalisering och även elektrifieringen. Dessutom är elpriserna skyhöga, det gör att lönsamheten nu kraftfullt påverkas. En lönsamhet som är helt avgörande för företagens tillväxt framåt. 35% uppger att de haft en lönsamhetsökning jämfört med föregående år vilket är en minskning med 11% jämfört med föregående mätning. Dubbelt så många har en lönsamhetsminskning, siffran är nu 25%. Det krävs krafttag av regeringen för att ge mindre företag möjlighet till större investeringar för svensk utveckling och innovation. Företagen har behov av stora investeringar, i kostsamma maskiner och har utmaningar i finansiering. Nuvarande företagslån är otillräckliga och för dyra, menar Sanna Arnfjorden Wadström.

33 procent av de svarande företagen uppger att de upplever att kunderna flyttar hem produktionen. Av dessa anser hela 94 procent att det huvudsakliga skälet är att säkra leveranser. I konsekvens av pandemin är det 73 procent som uppger att de drabbats av försenade eller inställda leveranser från utlandet och 65 procent inom Sverige.

Barometern visar också:

  • 25 procent av företagarna har blivit utsatt för någon form av brott sedan tre år tillbaka.
  • 38 procent av dessa brott gäller bluffakturor. Hela 19 procent gäller Cyberbrott.
  • 23 procent av företagen upplever att det är svårt att skydda sitt företag från brott.

-Våra jurister får många frågor om bluffakturor och cyberbrottsligheten har ju varit högaktuell sedan i somras. Att var femte företag drabbats av cyberbrottslighet är bekymmersamt. Det är viktigt av att säkra upp system och att ha goda arbetsrutiner i alla företag idag. En handlingsplan kring cybersäkerheten och tillgång till expertis är också viktigt för att förebygga och skydda verksamheten mot angrepp avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.